Langs elver og gamle veifar

Sommer ved Glitredammen

Foto: Erik Unneberg, 06.06.2010

Turinformasjon

Lengde:

22,4 km

Område:

Bærumsmarka

Beskrivelse

Her får du sjansen til å sykle gjennom variert landskap i Bærum. Du er innom et landskapsvernområde, følger deler av traseen til den historisk interessante Ankerveien og får sykle på en flott turvei langs elven Lomma. Turen både starter og slutter i tettstedet Sandvika.

Kollektivknutepunkt

Sandvika har status som by, og selv om det er mest hyggelig å ferdes på sykkel et stykke unna bymessige strøk, er det en praktisk at stedet har god kollektiv kommunikasjon. Både buss og tog stopper her, og det er nettopp fra togstasjonen denne turen starter. Derfra sykler du over Sandvikselva et par ganger og tar den bratte bakken opp ved Hamang slik at du kommer inn på området til Bærum sykehus. Etter at du har syklet gjennom sykehusområdet, tar du turveien opp til Valler, og derfra er veien kort opp til Fleskum gård. Hvis du kommer hit i begynnelsen av april, vil du se flotte tepper av blåveis på skogbunnen.

Fleskummalerne

Fra gården bærer det nedover en liten bakke og inn i det aller helligste, landskapsvernområdet Kolsås/Dælivann - et yndet turmål for Bærums befolkning. Det var i dette vakre kulturlandskapet mange av maleriene ble til under «Fleskumsommeren» i 1886, en viktig periode for norsk billedkunst. Spesielt berømt er maleriet «Seljefløiten», som Christian Skredsvig malte utkastet til nede ved Dælivann. Ta gjerne en avstikker til sørenden av vannet, der maleren hentet motivet sitt fra. Stedet er satt i stand slik det var den gangen, og det er flott å ta en pause her.

Langs Ankerveien

Når du sykler videre langs vestsiden av vannet, gjennom Dælidalen og forbi Dalbo gård, har du Stein gård i syne, der den ligger ved foten av Gardlaushøgda. Snart er du ved Gamle Ringeriksvei, der du tar en venstresving. Ved Stein gård bringer turveien i den gamle Ankerveiens trasé deg nedover til Bærums Verk. Derfra tar du til venstre, sydover langs Lomma.

Glitredammen passeres, og snart er du nede ved Lommas sydligste punkt, der den slår seg sammen med Isielva ved Vøyenenga. Herfra sykler du til venstre, hovedsakelig på gang-/sykkelvei, tilbake til Sandvika der du startet turen.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Sandvika - Valler Sandvika Valler 4,1 km
Valler - Dælivann - Øverland Valler Øverland 4,4 km
Øverland - Bærums Verk Øverland Bærums Verk 4,1 km
Vøyenenga - Bærums Verk Bærums Verk Vøyenenga 4,9 km
Sandvika - Vøyenenga Vøyenenga Sandvika 4,9 km

Sandvika - Valler

Fra

Sandvika

Til

Valler

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Valler - Dælivann - Øverland

Fra

Valler

Til

Øverland

Lengde

4,4 km

Gå til rute

Øverland - Bærums Verk

Fra

Øverland

Til

Bærums Verk

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Vøyenenga - Bærums Verk

Fra

Bærums Verk

Til

Vøyenenga

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Sandvika - Vøyenenga

Fra

Vøyenenga

Til

Sandvika

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere