Klekken - Burudåsen

Rute nr: 829
Område: Krokskogen
Lengde: 6.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som går fra Klekken der Klækken hotell ligger. Du sykler så sørvestover Hadelandsveien, det første stykket på gang- og sykkelvei. Etter ca. fire kilometer svinger du til venstre inn på Åsaveien, og der blir det fine nedkjøringer inn i det vakre kulturlandskapet på Steinssletta.

Ruta ender når du kommer til Vollgata ved Burudåsen. Herfra kan du fortsette på Åsaveien mot Åsa (rute 574), eller du kan svinge til høyre på Vollgata og ta fatt på rute 830 til Sundvollen via Steinsfjorden.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 138.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Klekken