Fra flisby til badeby

Folksomt i Badeparken

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 26.06.2009

Turinformasjon

Lengde:

59,8 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Beskrivelse

Kystbyen Drøbak fikk tilbake bystatusen sin i 2006, etter at den hadde mistet den etter innlemmelsen i Frogn i 1962. Byen er et flott turmål om sommeren, med flotte muligheter til å få tatt seg et forfriskende sjøbad. Industristedet Lillestrøm fikk bystatus i 1997. Byen har blitt kalt «Flisbyen» på grunn av sagverkene som preget stedet fra midten av 1800-tallet. På denne turen skal vi starte her, sykle gjennom bebyggelse, kulturlandskap og skog, og avslutte i Drøbak.

Fra Lillestrøm stasjon sykler du først frem til Nitelva, og svinger der til venstre, før du tar oss over broen til Rælingen-siden av elven. Etter å ha forlatt bebyggelsen ved Karupvegen, venter et parti gjennom skogen, på skogsbilvei frem til Sandbekkstua.

Ferden fortsetter gjennom kulturlandskap og bebyggelse i Lørenskog, før det bærer inn i skogen ved Ekerud. Nå er du inne i Østmarka, og ved serveringsstedet Mariholtet kan det passe godt med en pause. Turen går så vestover mot Nøklevann, og det er også et par gode rastemuligheter ved vannet.

Når du kommer til Skiforeningens sportsstue på Skullerud, er du like ved E6, men turtraseen går øst for denne på vei sørover til Myrer. Her benytter du deg av broen og tråkker deg vestover til Kolbotn og nordenden av Gjersjøen. Herfra sykler du sørover på vestsiden av vannet og videre sørover til Vinterbro.

Fra Vinterbro følger du Nessetveien til sørenden av Bunnefjorden, men du skal videre sørover, først til Årungen, der du befinner deg i et åpent landskap med vakre jorder rundt deg. Etter hvert kommer du inn på Osloveien, men tar av til høyre når du kommer til Smieveien. Etter et lite stykke på den, svinger du inn på Beisjøveien, og er snart inne i Drøbak sentrum. Herfra er det kort vei til kysten, der turen ender.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Lillestrøm - Sandbekkstua Lillestrøm Sandbekkstua 3,7 km
Sørlihavna - Sandbekkstua Sandbekkstua Sørlihavna 3,8 km
Sørlihavna - Ekerud Ekerud Sørlihavna 4,8 km
Ekerud - Mariholtet Ekerud Mariholtet 3,9 km
Sleppa - Mariholtet Mariholtet Sleppa 1,8 km
Rustadsaga - Sleppa Sleppa Rustadsaga 3,2 km
Skullerudstua - Rustadsaga Rustadsaga Skullerudstua 1,2 km
Skullerudstua - Skulleruddumpa - Dal/Brenna Skullerudstua Dal/Brenna 2,4 km
Dal/Brenna - Klemetsrud Dal/Brenna Klemetsrud 2,5 km
Klemetsrud - Myrer Klemetsrud Myrer 2,2 km
Myrer - Ødegården - Kolbotn Myrer Kolbotn 4,3 km
Kolbotn - Gjersjøen - Ringneskrysset Kolbotn Ringneskrysset 8,7 km
Nesset - Vinterbro - Ringneskrysset Ringneskrysset Nesset 4,8 km
Nesset - Vassum Nesset Vassum 3,4 km
Vassum - Ottarsrud Vassum Ottarsrud 5,2 km
Drøbak - Ottarsrud Ottarsrud Drøbak 3,9 km

Lillestrøm - Sandbekkstua

Fra

Lillestrøm

Til

Sandbekkstua

Lengde

3,7 km

Gå til rute

Sørlihavna - Sandbekkstua

Fra

Sandbekkstua

Til

Sørlihavna

Lengde

3,8 km

Gå til rute

Sørlihavna - Ekerud

Fra

Ekerud

Til

Sørlihavna

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Ekerud - Mariholtet

Fra

Ekerud

Til

Mariholtet

Lengde

3,9 km

Gå til rute

Sleppa - Mariholtet

Fra

Mariholtet

Til

Sleppa

Lengde

1,8 km

Gå til rute

Rustadsaga - Sleppa

Fra

Sleppa

Til

Rustadsaga

Lengde

3,2 km

Gå til rute

Skullerudstua - Rustadsaga

Fra

Rustadsaga

Til

Skullerudstua

Lengde

1,2 km

Gå til rute

Skullerudstua - Skulleruddumpa - Dal/Brenna

Fra

Skullerudstua

Til

Dal/Brenna

Lengde

2,4 km

Gå til rute

Dal/Brenna - Klemetsrud

Fra

Dal/Brenna

Til

Klemetsrud

Lengde

2,5 km

Gå til rute

Klemetsrud - Myrer

Fra

Klemetsrud

Til

Myrer

Lengde

2,2 km

Gå til rute

Myrer - Ødegården - Kolbotn

Fra

Myrer

Til

Kolbotn

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Kolbotn - Gjersjøen - Ringneskrysset

Fra

Kolbotn

Til

Ringneskrysset

Lengde

8,7 km

Gå til rute

Nesset - Vinterbro - Ringneskrysset

Fra

Ringneskrysset

Til

Nesset

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Nesset - Vassum

Fra

Nesset

Til

Vassum

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Vassum - Ottarsrud

Fra

Vassum

Til

Ottarsrud

Lengde

5,2 km

Gå til rute

Drøbak - Ottarsrud

Fra

Ottarsrud

Til

Drøbak

Lengde

3,9 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere