Kolbotn - Gjersjøen - Ringneskrysset

Rutenr:

899

Lengde:

8,7 km

Område:

Sørmarka

Type:

Denne sykkelruta starter i Kolbotnveien, ved Kolbotn stasjon. Herfra sykler du først nordover, og tar til venstre på brua over jernbanesporene. Du kommer da til en rundkjøring, og tar 90 grader til venstre. Fortsatt befinner du deg i Kolbotnveien, og den skal du følge videre.

På høyre side har du Oppegård rådhus, og litt senere, på venstre side, går en vei ned til Kolbotntjernet. Men du følger Kolbotnveien videre gjennom bebyggelsen og ned til Gjersjø bru, ved Gjersjøens utløp. Her tar du til venstre. Litt over halvveis fra Kolbotn stasjon, passerer du Ingierkollen slalåmsenter.

Fram til Gjersjø bru, i vel 2 kilometer, har du hatt gang- og sykkelvei til disposisjon. Når du nå skal sykle videre langs Gamle Mossevei, er det ingen egen trasé å sykle på. Så vær OBS på bilene! Det er en del trafikk her, selv om mesteparten av trafikken går på den "nye" Mosseveien.

Resten av sykkelruta går sørover langs Gjersjøen. Her er det praktisk talt flatt. Etter 1,3 kilometer går Roald Amundsens vei opp til høyre (rute 894 til Svartskog). Men vår rute følger hovedveien videre sørover langs vannets vestre bredd.

Mot slutten av ruta kan du se Mosseveien (E18) på høyre side. Du hører nok også lyden av trafikken etter hvert som du nærmer deg sørenden av vannet. Her i Ringneskrysset ender ruta. Dette er et viktig knutepunkt for syklistene her i traktene.

Tar du til venstre her, kan du fortsette rundt Gjersjøen og komme tilbake til utgangspunktet via Myrvoll (rute 900). Et annet alternativ er rute 904 til Greverud - atter et annet er rute 906 til Langhus. Fortsetter du derimot rett fram, kan du komme opp i Nøstvedtmarka - til Stuene i rute 910, eller du kan sykle forbi Vinterbro til Nesset i rute 902, og evt. fortsette videre sørover gjennom Follo.
Avkjøring til Svartskog-platået
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 24.07.2015

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Langhus - Ringneskrysset 5,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Kolbotn - Myrvoll - Langhus 8,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Myrer - Ødegården - Kolbotn 4,3 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Ringneskrysset - Stuene 3,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Ringneskrysset - Greverud 4,5 km Offentlig vei Sørmarka

Langhus - Ringneskrysset

Lengde 5,9 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Kolbotn - Myrvoll - Langhus

Lengde 8,9 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Myrer - Ødegården - Kolbotn

Lengde 4,3 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Ringneskrysset - Stuene

Lengde 3,5 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Ringneskrysset - Greverud

Lengde 4,5 km Område Sørmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Kolbotn 102 Innfallsport (parkering) Sørmarka
Ringneskrysset 42 Innfallsport Sørmarka

Kolbotn

Moh

102 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Ringneskrysset

Moh

42 m

Type

Innfallsport

Område

Sørmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Fra Bunnefjorden til skogen 28,1 km Sykkeltur Kolbotn - Kolbotn
Gjersjøen rundt fra Kolbotn 17,5 km Sykkeltur Kolbotn - Kolbotn
Til middelaldergårder i Oppegård 27,9 km Sykkeltur Kolbotn - Kolbotn
Trimtur fra Kolbotn 11,1 km Sykkeltur Kolbotn - Kolbotn

Fra Bunnefjorden til skogen

Lengde

28,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kolbotn

Til

Kolbotn

Gå til turen

Gjersjøen rundt fra Kolbotn

Lengde

17,5 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kolbotn

Til

Kolbotn

Gå til turen

Til middelaldergårder i Oppegård

Lengde

27,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kolbotn

Til

Kolbotn

Gå til turen

Trimtur fra Kolbotn

Lengde

11,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kolbotn

Til

Kolbotn

Gå til turen

Samarbeidspartnere