Sørumsand - Blaker - Årnes

Rutenr:

850

Lengde:

27 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Denne ruta går øst for Glomma, og kun en mindre del av den er lagt til gang- og sykkelvei. Terrenget er småkupert, og en stor del av traseen går i landskapet mellom åker og skog. Selv om det som regel er lite trafikk på veiene du skal sykle på, er det strekninger som har 80-sone. Ruta er derfor ikke spesielt barnevennlig.

Ut fra Sørumsand stasjon sykler du imidlertid på gang- og sykkelvei, først langs Sørumsandvegen, deretter (etter ca. 600 meter) til høyre langs Blakervegen. Du sykler over undergangen til museumsjernbanen Tertitten («Urskog - Hølandsbanen»), og setter kursen mot Blaker.

Snaut seks kilometer etter start er du fremme ved Blaker, og du tråkker deg i retning av kirken. Like ved den har du den historiske Blaker skanse, et festningsverk som ble oppført som forsvar mot svenskene. Du kan lese mer om dette her.

Ruta går gjennom selve festningen, og det kan være verdt å spandere litt tid på å kikke på de ulike bygningene der, før du triller ned en liten turvei som leder ned til asfaltveien, like ved stasjonen nede ved Glomma. Her skal du til høyre, og kan etter hvert nyte utsikten over store romeriksjorder.

Ferden går videre nordover, og du kommer helt inntil Glomma ved Rånåsfoss, der det er bro over til vestsiden av elven. Du skal ikke ut på den, men fortsette på østsiden, forbi boligområdet Aulifeltet og frem til møtet med Fv 175, som kommer inn fra høyre. Her skal du til venstre, og når du på ny kommer til en tettbebyggelse (Haga), skal du svinge til høyre, altså ikke fortsette på Fv 175. Veien til høyre er nemlig langt mindre trafikkert.

15,7 kilometer er nå tilbakelagt, og det er nå ganske flatt de neste kilometerne. Du nærmer deg Årnes, og de siste 3-4 kilometerne frem til rutas endepunkt kan du igjen benytte deg av gang- og sykkelvei. Når du kommer frem til Årnes stasjon, har du to valg videre, som begge innebærer sykling på bro over Glomma. Du kan enten ta rute 697 til Vormsund, eller du kan sykle tilbake til Sørumsand på vestsiden av elva (rute 851).
Sensommerdag ved Blaker skanse

Foto: Erik Unneberg, 03.09.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Fetsund - Sørumsand 9,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Årnes - Sørumsand (Glomma vest) 24,1 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Sørumsand - Frogner 13,9 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Årnes - Vormsund 4,8 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes

Fetsund - Sørumsand

Lengde

9,9 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Årnes - Sørumsand (Glomma vest)

Lengde

24,1 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sørumsand - Frogner

Lengde

13,9 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Årnes - Vormsund

Lengde

4,8 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sørumsand 120 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Årnes 125 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes

Sørumsand

Moh

120 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Årnes

Moh

125 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Lett runde på Nedre Romerike 46 km Sykkeltur Sørumsand - Sørumsand
Opp og ned langs Glomma 51,1 km Sykkeltur Sørumsand - Sørumsand

Lett runde på Nedre Romerike

Lengde

46 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sørumsand

Til

Sørumsand

Gå til turen

Opp og ned langs Glomma

Lengde

51,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sørumsand

Til

Sørumsand

Gå til turen