Årnes - Sørumsand (Glomma vest)

Rutenr:

851

Lengde:

24,1 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Offentlig vei
Rute som i sin helhet går på asfalt på vestsiden av Glomma. Mesteparten av ruta går på fylkesvei 173.

Starten går fra Årnes i Nes kommune. Fra jernbanestasjonen sykler du ned Jernbanegata og tar til høyre, sykler rett gjennom rundkjøringen og ut på brua over Glomma. Her er det god utsikt både oppover og nedover elva. Brua er rundt 500 meter lang.

Det er fylkesvei 177 du sykler på nå, men du tar snart til venstre, inn på fylkesvei 173. Hvis du hadde fortsatt rett frem ville du kommet til Vormsundrute 697.

Gjennom småkupert jordbrukslandskap sykler du sørvestover, helt til du kommer til møtet med fylkesvei 171. Her går rute 846 til høyre mot Frogner, men du skal til venstre. Nå har du gang- og sykkelvei til disposisjon, og krysser etter hvert Glomma på bru ved Bingsfossen. Derfra sykler du det lille stykket inn til Sørumsand stasjon, rutas endepunkt. Rett før du er fremme, tar rute 850 av til venstre i retning Blaker og Årnes på østsiden av Glomma.

Hvis du vil fortsette sørover fra Glomma, kan du ta rute 832 til Fetsund.
Fin

Foto: Eivind Molde, 17.08.2013

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sørumsand 120 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Årnes 125 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes

Sørumsand

Moh

120 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Årnes

Moh

125 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Samarbeidspartnere