Fetsund - Sørumsand

Rutenr:

832

Lengde:

9,9 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Kongsvingerbanen går mellom Lillestrøm og Charlottenberg. Strekningen frem til Kongsvinger vestfra ble åpnet allerede i 1862. To av stasjonene ved Glomma er Fetsund og Sørumsand, og det er mellom disse tettstedene denne sykkelruta går. Mesteparten av traseen går på gang- og sykkelvei eller rolige bygdeveier.

Utgangspunktet er Fetsund stasjon, hvorfra du sykler frem til jernbanebroen. Ta gjerne en avstikker til badeplassen ved Glomma først. Den ligger bare 100 meter fra stasjonen.

Broen er over 400 meter lang, og du sykler på den delen av den som er satt av til syklister og gående. Det er flott utsikt over Glomma herfra! Over på den andre siden av Glomma benytter du deg av undergangen og fortsetter så på gang- og sykkelvei på høyre side av Rovenveien, opptil møtet med Gamle Rovenvei (Fv 278). Her svinger du inn til høyre.

Bygdeveien du nå sykler på, har asfaltdekke, og landskapet veksler mellom småhus, åkerlandskap og skog. Du fortsetter på denne veien, og idet du har passert steinbruddet, krysser du kommunegrensen mellom Fet og Sørum. Du har nå syklet ca. 5,5 kilometer.

Omtrent 1,7 kilometer senere møter du hovedveien (Fv 171), som kommer inn fra venstre. Det er den du skal fortsette nordover på. Her kan du skue utover et vakkert åkerlandskap, før du triller ned en bakke, som etterfølges av en tilsvarende oppoverbakke. Du får etter hvert Sørumsand skole på venstre hånd, og kan benytte deg av gang- og sykkelveien det siste stykket inn til Sørumsand.

Ruta har endepunkt ved stasjonen. Herfra går det tre ruter videre: rute 846 til Frogner, rute 850 til Blaker og Årnes, samt rute 851 til Årnes.
Strandliv ved Glomma

Foto: Erik Unneberg, 23.07.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sørumsand - Blaker - Årnes 27 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Årnes - Sørumsand (Glomma vest) 24,1 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Lillestrøm - Fetsund 9,5 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Sørumsand - Frogner 13,9 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad

Sørumsand - Blaker - Årnes

Lengde

27 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Årnes - Sørumsand (Glomma vest)

Lengde

24,1 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Lillestrøm - Fetsund

Lengde

9,5 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sørumsand - Frogner

Lengde

13,9 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Fetsund 107 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Sørumsand 120 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad

Fetsund

Moh

107 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Sørumsand

Moh

120 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Lett runde på Nedre Romerike 46 km Sykkeltur Sørumsand - Sørumsand
Opp og ned langs Glomma 51,1 km Sykkeltur Sørumsand - Sørumsand

Lett runde på Nedre Romerike

Lengde

46 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sørumsand

Til

Sørumsand

Gå til turen

Opp og ned langs Glomma

Lengde

51,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sørumsand

Til

Sørumsand

Gå til turen

Samarbeidspartnere