Årnes

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Eidsvoll - Nes

Moh:

125
Årnes er kommunesenter i Nes kommune i Akershus. Tettstedet ligger på østsiden av Glomma. Kongsvingerbanen stopper på Årnes.
Over Glomma mot Årnes

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 16.09.2012

Samarbeidspartnere