Årnes

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Eidsvoll - Nes

Moh:

125
Årnes er kommunesenter i Nes kommune i Akershus. Tettstedet ligger på østsiden av Glomma. Kongsvingerbanen stopper på Årnes.
Over Glomma mot Årnes

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 16.09.2012

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sørumsand - Blaker - Årnes 27 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Årnes - Vormsund 4,8 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Årnes - Sørumsand (Glomma vest) 24,1 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes

Sørumsand - Blaker - Årnes

Lengde

27 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Årnes - Vormsund

Lengde

4,8 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Årnes - Sørumsand (Glomma vest)

Lengde

24,1 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Samarbeidspartnere