Sørumsand

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

120
Tettsted ved Glomma. Sørumsand har snaut 5000 innbyggere, og er administrasjonssenteret i Sørum kommune. Sørumsand har et bra kollektivtilbud, for det går både tog (Kongsvingerbanen) og buss til og fra stedet. Det er også parkeringsmuligheter der.

Samarbeidspartnere