Blaker

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

114
Tettsted på østbredden av Glomma, ca. 500 innbyggere (2013). Blaker ligger nå i Sørum kommune, men har tidligere vært en egen kommune. Enda tidligere var stedet en del av Aurskog. Mange forbinder nok Blaker med Blaker skanse (fra 1683), et festningsanlegg som ble bygget for å kunne motstå angrep fra øst. Under den store nordiske krig var det kamper her mot svenskene (1718). I dag benyttes bygningsmassen til fredelige aktiviteter, blant annet til undervisning (Høgskolen i Oslo og Akershus) og kultur. Blaker stasjon ligger på Kongsvingerbanen, og er viktig for kommunikasjon til og fra stedet.

Samarbeidspartnere