Stryken - Almedalen - Gjerdingsdammen

Rutenr:

133

Lengde:

8 km

Område:

Nordmarka nord

Type:

Skogsbilvei/turvei

Sykkelruta starter ved Stryken stasjon, 240 meter over havet. 208 høydemeter senere kan du puste ut ved Gjerdingens bredd.

Du krysser først bilveien, sykler inn Strykenenga mellom Harestuvannet og Strykenvannet, passerer trygt forbi riksvei 4, og kommer etter litt oppoverbakke fram til Store Skillingen. Vel 2 km fra start er du framme i et kryss hvor rute 144 tar av til venstre mot Sandungskalven.

400 meter etter dette befinner du deg i nok et veidele, der en alternativ rute mot Gjerdingsdammen tar av mot høyre (rute 189). Denne traseen er rundt 600 meter lengre enn vår rute.

Nå blir det mer stigning oppover mot Nysetra, og så går det i jevn stigning innover Almedalen. Øverst i dalen tar det en vei av mot venstre - dette er rute 138 langs Store Daltjuven til Sandungskalven.

Du fortsetter på flat vei forbi Almedalsputten (her kommer den alternative ruta inn på vår rute) og Svartvann, og etter litt mer oppoverbakke er du er straks framme ved Gjerdingsdammen. Herfra kan du velge vei videre langs Gjerdingen til Kalvedalen (rute 136), Svartbekken (rute 153), Elgstøa (rute 204) eller Katnosa og Sandungen gård (rute 137). Ønsker du å dra tilbake til utgangspunktet, kan du evt. velge rute 189.

Veivalg:

Foto: Haavard Martinsen, 12.09.2000

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gjerdingsdammen 449 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Stryken 239 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord

Gjerdingsdammen

Moh

449 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Stryken

Moh

239 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere