Elgstøa

Type:

Markaplass

Område:

Nordmarka nord

Moh:

510

Opprinnelig finneplass fra midten av 1600-tallet, men ryddet igjen i 1780 av Peder Elstøen. Noen mener plassens navn kommer av at elg og buskap beitet sammen i området, mens andre hevder navnet er en forvansking av "Eldstaden", og at plassen opprinnelig ble benyttet av gjeterguttene på Roenseter som et sted de gjorde opp varme.

Sikkert er det at Elgstøa har hatt mange oppsittere med familier senere spredd rundt over hele Nordmarka, f.eks. Iver Kristoffersen som senere overtok Langlia.

De siste tradisjonelle oppsitterne på Elgstøa var Kåre og Solveig Berg, som var der i 6 år inntil de flyttet til Katnosa i 1964. I dag er den gamle innmarka tilplantet og stedet bortleid som feriested.

Under krigen ble en Milorgtropp, en del av D13s baseavdeling, forlagt her i hovedhuset. Antatt oppdrag var å forsvare slipplassen "Anders" på Grasdalskollen.

Elgstøa
Foto: Amund Rasten, 01.12.2007

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Gjerdingsdammen - Elgstøa 3,4 km Skogsbilvei/turvei Nordmarka nord
Roenseter - Elgstøa 2,8 km Merket sti Nordmarka nord
Elgstøa - Svartbekken(via Snøploghøgda) 13 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Nordmarka nord
Elgstøa - Store Fidlingen 0,8 km Skogsbilvei/turvei Nordmarka nord

Gjerdingsdammen - Elgstøa

Lengde 3,4 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Roenseter - Elgstøa

Lengde 2,8 km Område Nordmarka nord Type Merket sti Gå til turen

Elgstøa - Svartbekken(via Snøploghøgda)

Lengde 13 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Elgstøa - Store Fidlingen

Lengde 0,8 km Område Nordmarka nord Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Store Fidlingen 472 Vann, tjern Nordmarka nord
Kaldputten 448 Vann, tjern Nordmarka nord
Gjerdingen 448 Vann, tjern Nordmarka nord

Store Fidlingen

Moh

472 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Kaldputten

Moh

448 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Gjerdingen

Moh

448 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Elgstøa - Sandvikshytta 4 km 05.04.2024 Klassisk og fristil
Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 2,4 km 18.03.2024 Klassisk og fristil

Elgstøa - Sandvikshytta

Lengde 4 km Sist preparert 05.04.2024 Gå til løype

Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten]

Lengde 2,4 km Sist preparert 18.03.2024 Gå til løype

Samarbeidspartnere