Roa - Nordre Oppdalen

Rutenr:

330

Lengde:

6,9 km

Område:

Nordmarka nord

Type:

Offentlig vei
Startstedet for denne ruta er jernbanstasjonen på Roa. Først sykler du ned Roalinna til du kommer over Rv 4 på bro (etter ca. 1 kilometer), og rett etterpå kommer du til et vegkryss, der man kommer til Grua ved å sykle til høyre på rute 330, som har hatt felles trasé med vår rute så langt.

Men du fortsetter rett fra, mot Søre Oppdalen. Dette er Håkenstadlinna, og vegen stiger sakte men sikkert. På toppen ligger den gamle butikken, Haakenstad Landhandel, ved Håkenstadgårdene. Herfra er det fin utsikt mot Grualia.

Litt lenger fram er et nytt kryss der du skal til venstre. Vegen til høgre heter Brovollvegen og går til Brovoll utfartsparkering (rute 741). Du tar Kapellvegen. Her passerer du små koselige tjern og kommer til gården Erstad, som ligger i en høgresving. Her ser du Elgsjøen til venstre, og du er nå i Nordre Oppdalen. Du ser Nordre Oppdalen kapell i et nytt vegkryss.

I dette krysset skal du til høgre, i Oppdalslinna. Hvis du hadde tatt vegen til venstre, hadde du kommet inn på rute 742 til Roa. Du skal ikke dit, men skal rett fram i neste kryss. Herfra er det gang- og sykkelveg opp til skolen. Den ble nedlagt i 2006 og huset har brent ned, men barnehagen og idrettsplassen er fortsatt i bruk. Etter 200 meter er du framme i Svingen. På høgre side har det vært butikk og gatekjøkken (nedlagt). Mot venstre, i Søndre Ålsvegen, går rute 314 til Gran.

Du er nå framme ved rutas slutt, og om du vil, du kan sykle til høgre på Oppdalslinna til Skjerva (rute 743).
Fredfullt

Foto: Steinar Kjærnsrød, 31.08.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Nordre Oppdalen 400 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Roa 313 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord

Nordre Oppdalen

Moh

400 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Roa

Moh

313 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere