Roa - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna]

Rutenr:

742

Lengde:

5,6 km

Område:

Nordmarka nord

Type:

Offentlig vei
Rute som i sin helhet går på lite trafikkert bilvei med fartsgrense 60 km/t.

Utgangspunktet er Roa stasjon, og ut fra stasjonen følger du samme trasé (Roalinna) som rute 582, som går til Kalvsjø. Nede på Hadelandsvegen svinger du til venstre, men tar rett etterpå av til høyre, inn på Oppdalslinna.

Nå blir det noe stigning frem til du får Elgsjøen (341 moh.) på høyre hånd, og når du forlater den, kommer rute 330 fra Roa og Søndre Oppdalen inn fra høyre. I dette krysset tar du opp til venstre. Du er nå i Nordre Oppdalen, og ruta ender i veikrysset ved Svingen. Herfra går rute 3144 rett frem og nordover til Gran, mens rute 743 går inn til høyre til Koperud og Skjerva.
Ved Elgsjøen

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 04.08.2013

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Roa - Kalvsjø 4,3 km Nordmarka nord Offentlig vei
Grua - Roa 5,2 km Nordmarka nord Offentlig vei
Roa - Lunner 4,3 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Roa - Kalven 4,1 km Nordmarka nord Offentlig vei

Roa - Kalvsjø

Lengde

4,3 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Grua - Roa

Lengde

5,2 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Roa - Lunner

Lengde

4,3 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Roa - Kalven

Lengde

4,1 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Nordre Oppdalen 400 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Roa 313 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord

Nordre Oppdalen

Moh

400 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Roa

Moh

313 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere