Roa - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna]

Rutenr:

742

Lengde:

5,6 km

Område:

Nordmarka nord

Type:

Offentlig vei
Rute som i sin helhet går på lite trafikkert bilvei med fartsgrense 60 km/t.

Utgangspunktet er Roa stasjon, og ut fra stasjonen følger du samme trasé (Roalinna) som rute 582, som går til Kalvsjø. Nede på Hadelandsvegen svinger du til venstre, men tar rett etterpå av til høyre, inn på Oppdalslinna.

Nå blir det noe stigning frem til du får Elgsjøen (341 moh.) på høyre hånd, og når du forlater den, kommer rute 330 fra Roa og Søndre Oppdalen inn fra høyre. I dette krysset tar du opp til venstre. Du er nå i Nordre Oppdalen, og ruta ender i veikrysset ved Svingen. Herfra går rute 3144 rett frem og nordover til Gran, mens rute 743 går inn til høyre til Koperud og Skjerva.
Ved

Foto: Erik Unneberg, 04.08.2013

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Nordre Oppdalen 400 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Roa 313 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord

Nordre Oppdalen

Moh

400 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Roa

Moh

313 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere