Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen

Løypenr:

398

Lengde:

5 km

Standard preppetype:

Scooter

Sist preparert:

21.02.2024

Siste preppetype:

Scooter

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Løypa starter ved Tverrelva der det er satt opp en ny scooterbro over Tverrelva. Broen erstatter tidligere bro som forsvant i flommen for noen år siden. Løypa går i stigning og i lett terreng forbi hytta Lomvoll og videre til Plassedammen. Herfra over vannet og forbi Mattisplassen (2,2 km fra Tverrelva).

Mattisplassen er en tidligere finneplass som ligger i nordenden av Plassedammen (270 moh.). Fra Mattisplassen går løype 397 nordvestover til Fjellsetra.

Men vår løype tar av til høyre i første løypekryss, og fortsetter i jevn stigning over Dåstjernbrenna til Kampevaddammen der den går inn på hovedtraseen mellom By i Lommedalen og Løvlia (løype 78 og løype 335 eller løype 79 og løype 185). Vil du forsette i scooterpreparerte spor, er løype 403 alternativet - den går over Ingjerdsbrenna og Gyrihaugflaka til Skardtjern.
God plass i scootertraseen
Foto: Erik Unneberg, 23.03.2019

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 3 km 19.04.2024 Klassisk og fristil
Kampevaddammen - Fjellseterbommen 2,6 km 16.04.2024 Klassisk og fristil
Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 3 km 28.03.2024 Scooter
Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 4 km 27.03.2024 Klassisk og fristil
Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 5,2 km 21.02.2024 Scooter

Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma)

Lengde 3 km Sist preparert 19.04.2024 Gå til løype

Kampevaddammen - Fjellseterbommen

Lengde 2,6 km Sist preparert 16.04.2024 Gå til løype

Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern

Lengde 3 km Sist preparert 28.03.2024 Gå til løype

Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia

Lengde 4 km Sist preparert 27.03.2024 Gå til løype

Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra

Lengde 5,2 km Sist preparert 21.02.2024 Gå til løype

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Kampevaddammen 379 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Mattisplassen 295 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Plassedammen 270 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Tverrelva 255 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Kampevaddammen

Moh

379 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mattisplassen

Moh

295 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Plassedammen

Moh

270 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Tverrelva

Moh

255 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere