Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra

Løypenr:

397

Lengde:

5,2 km

Standard preppetype:

Scooter

Sist preparert:

21.02.2024

Siste preppetype:

Scooter

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Løypa starter ved Tverrelva der det er satt opp en ny scooterbro over Tverrelva. Broen erstatter tidligere bro som forsvant i flommen for noen år siden. Løypa går i stigning og i lett terreng til Plassedammen. Herfra over vannet og forbi Mattisplassen (2,2 km fra Tverrelva).

Mattisplassen er en tidligere finneplass som ligger i nordenden av Plassedammen (270 moh.). Fra Mattisplassen går løype 398 til høyre mot Kampevaddammen.

Men vår løype går nordvestover, i jevn stigning til løypekryss vest for "Svingom-kringen" (404 moh.). Løypa fortsettter videre rett nordover til Fjellsetra og møter der hovedløypa mellom Kleivstua og Løvlia. Ved å ta til venstre her, kommer du først til løypekrysset rett vest for Fjellstadhytta (løype 1219), mens du kommer til Fjellseterbommen ved å ta til høyre (løype 1220). Fra dette løypekrysset går det også løype opp til Gyrihaugen (løype 238).
På Krokskogen - ingen tvil om det!
Foto: Erik Unneberg, 28.01.2012

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Fjellsetra - Gyrihaugen 3,9 km 28.03.2024 Scooter
Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 2,3 km 27.03.2024 Klassisk og fristil
Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 3 km 19.04.2024 Klassisk og fristil
Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 5 km 21.02.2024 Scooter
Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 5,2 km 16.04.2024 Klassisk og fristil

Fjellsetra - Gyrihaugen

Lengde 3,9 km Sist preparert 28.03.2024 Gå til løype

Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen]

Lengde 2,3 km Sist preparert 27.03.2024 Gå til løype

Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma)

Lengde 3 km Sist preparert 19.04.2024 Gå til løype

Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen

Lengde 5 km Sist preparert 21.02.2024 Gå til løype

Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen

Lengde 5,2 km Sist preparert 16.04.2024 Gå til løype

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Fjellsetra 410 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Mattisplassen 295 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Plassedammen 270 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Tverrelva 255 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Fjellsetra

Moh

410 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mattisplassen

Moh

295 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Plassedammen

Moh

270 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Tverrelva

Moh

255 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere