Øyangsrøysa

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

659
Øyangsrøysa er navnet på en bratt kolle på toppen av nord-sør åsryggen som lager et naturlig skille mellom Ringkoll området og Spålen området. Skiløypa går rett forbi her, og passerer du her vinterstid, bør du spandere en tur opp på Røysa og ev. videre utover flatene på Storflåtaflaka
Vårføre på Øyangsrøysa

Foto: Torgeir Stenstad, 16.04.2007

Samarbeidspartnere