Treningsrunden

Obs!

Vær oppmerksom på skogsmaskiner og tømmerbiler som krysser løypen her.

Løypenr:

1601

Lengde:

7 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

06.04.2024

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Flott runde i snøsikkert terreng ca. 600 moh. En stor del av løypa går i myrterreng, og har lang preppesesong.

I og med at dette er en rundløype, kan man starte fra flere steder på den, men et godt utgangspunkt er løypekrysset ved Borgersetra. Ved å gå østover kommer du først til løypekrysset ved Rughaug, der løypa krysser scooterløypa mellom Ringkollen og Damtjern (løype 229).

Du kommer så til løypeknutepunktet ved Vambutjerna, hvor det vinteren 2012/2013 ble satt opp en mobil rastebu, Vambua. Her holder du til høyre, og kommer til Viksetra, løypas laveste punkt (ca. 575 moh.). Her er det et løypekryss, der du igjen møter løype 229, som her kommer inn fra venstre fra Damtjern. Treningsrunden fortsetter imidlertid til høyre, og skilles fra løype 229 etter 300 meter. Vår løype, som er hovedløypa her, går mot venstre, og fortsetter til høyre når den kommer til løypekrysset ved kraftgaten (Holsledningen) ved Høgåsen. Her er det fin utsikt ned mot Storflåtan. Løypa som går til venstre, dvs. nedover, er løype 1599 mot Vassendvika.

Etter noen oppoverbakker er du tilbake ved Borgersetra (ca. 640 moh.), der du startet. Herfra kan du komme til Ringkollen (løype 1595) eller Langtjern (løype 1596).
I skiløypa ved Vambu

Foto: Berit Saghaug Mørck , 26.04.2014

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Borgersetra - Langtjern 1,7 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Borgersetra - Vambu 2,4 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Borgersetra - Vassendvika 3,6 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra 4 km 14.01.2024 Klassisk og fristil

Borgersetra - Langtjern

Lengde

1,7 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Borgersetra - Vambu

Lengde

2,4 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Borgersetra - Vassendvika

Lengde

3,6 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra

Lengde

4 km

Sist preparert

14.01.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Borgersetra 642 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Borgersetra

Moh

642 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere