Viksetra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

575
Åpen og hyggelig setervoll. Husene ble p.g.a. drikkevannsrestriksjoner revet i 1941, og delvis gjenreist på Seterroa ved Storflåtan. Gården Mo i Norderhov (dikteren Jørgen Moe var fra denne gården) brukte å setre her. Jørgen Moe var ofte på Vikseter og skrev mange av sine dikt her. En gutt på krøtterleting (senere skomaker Ole J. Bånøtjern) fant omkring 1860 mellom stokkene i Storhuset den eldste original fra dikterens hånd: "Jeg sad ved Haukevand og lyttede til Måltrostens tale. Her er Bække, her er Dale, Inde i Skovene ere Trækfuglenes Sale. Den stemmer sin Musik til Solen der skal dale". Kilde: Vandringer i Oslos stormark og Krokskogen
En gang var det en seter her

Foto: Erik Unneberg, 23.05.2009

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sæterroa 466 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Storflåtan 454 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Vassendvika 454 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Vambutjerna 582 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Høgåsen 654 Topp, ås Krokskogen - Hole

Sæterroa

Moh

466 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storflåtan

Moh

454 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vassendvika

Moh

454 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vambutjerna

Moh

582 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Høgåsen

Moh

654 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere