Slemmestad - Heggedal

Rutenr:

626

Lengde:

4,3 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Offentlig vei
Rute i vestgående retning gjennom variert landskap. Den første halvdelen går det jevnt oppover, men derfra er det stort sett flatt eller utfor. Du har hele tiden asfalt under dekkene, og en del av traseen er lagt til gang- og sykkelvei.

Ruta starter i veikrysset Slemmestadveien/Rustadveien på Slemmestad i Røyken kommune, og går først gjennom villabebyggelse og skog frem til grensen til Asker. Den markerer også skillet mellom Buskerud og Akershus. Nå sykler du oppover gjennom et fint kulturlandskap, og når snart bebyggelsen rett før utkjøringen på Røykenveien. Der tar du til venstre, men mindre enn 200 meter senere tar du til høyre, inn på Heggedalsbakken.

Fortsett så nordover til du kommer ned rett sør for Gjellumvannet. Da kan du krysse elven på nordsiden av Kistefossdammen (bro), før du setter kursen sørover det lille stykket som er igjen frem til Heggedal stasjon.

Herfra er det mange alternativer for videre sykling. Du kan velge mellom Dikemark (rute 434), Bertelsmyråsen (rute 436), Åsgard (rute 619), Asker (rute 626) eller Røyken (rute 437).
Sensommer ved Gjellumvannet

Foto: Erik Unneberg, 05.09.2007

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Asker - Heggedal 7,3 km Offentlig vei Vestmarka
Vettre - Vollen - Slemmestad 6,8 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Heggedal - Dikemark 5,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Slemmestad - Åsgard 4,3 km Offentlig vei Kjekstadmarka

Asker - Heggedal

Lengde

7,3 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vettre - Vollen - Slemmestad

Lengde

6,8 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Heggedal - Dikemark

Lengde

5,5 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Slemmestad - Åsgard

Lengde

4,3 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Heggedal 99 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka
Slemmestad 4 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka

Heggedal

Moh

99 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Slemmestad

Moh

4 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Den lille stasjonsrunden 13,3 km Sykkeltur Heggedal - Heggedal
Kjekstadmarka rundt 33,1 km Sykkeltur Heggedal - Heggedal

Den lille stasjonsrunden

Lengde

13,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Heggedal

Til

Heggedal

Gå til turen

Kjekstadmarka rundt

Lengde

33,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Heggedal

Til

Heggedal

Gå til turen