Dikemark

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Kjekstadmarka

Moh:

196
Innfallsport til Kjekstadmarka nordfra. Utfartsparkeringen ligger like ved (syd for) sykehuset.

Det er Oslo kommune som eier områdene på Dikemark.
Dikemark Jernverk var i drift fra 1699 til 1804. Driften var basert på jernforekomster ved blant annet Oppsjø og Kjenner pluss vannkraft og trekull fra de omkringliggende skoger.

I Jernverkets privilegier var det fra 1698 angitt en sirkumfrens hvor verket hadde førsterett til all skogsdrift. 102 gårdsbruk i Asker, Lier og Røyken hadde leveringsplikt, først og fremst trekull. I leveringsområdet var det i alt 458 kølabonner, 128 av dem i Kjekstadmarka. Disse er avmerket på turkartet for Kjekstadmarka.
Verkensvannet

Foto: Erik Unneberg, 10.08.2010

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Heia - Dikemark 4,4 km Offentlig vei Vestmarka
Heggedal - Dikemark 5,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Dikemark - Bertelsmyråsen 2,7 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Kjekstadmarka
Vardåsen skole - Dikemark 2,8 km Offentlig vei Kjekstadmarka

Heia - Dikemark

Lengde

4,4 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Heggedal - Dikemark

Lengde

5,5 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Dikemark - Bertelsmyråsen

Lengde

2,7 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Vardåsen skole - Dikemark

Lengde

2,8 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Til myrene i Kjekstadmarka 8,5 km Skitur Dikemark - Dikemark

Til myrene i Kjekstadmarka

Lengde

8,5 km

Turtype

Skitur

Fra

Dikemark

Til

Dikemark

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Oppsjø 208 Vann, tjern Kjekstadmarka
Småvannsbu 270 Stue, hytte (andre) Kjekstadmarka

Oppsjø

Moh

208 m

Type

Vann, tjern

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Småvannsbu

Moh

270 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Dikemark - Fuglemyr 1,8 km 27.03.2024 Klassisk
Dikemark - Skjellestad 4,5 km 08.03.2024 Klassisk og fristil
Dikemark - Småvann - Trangeberget 3,7 km 17.03.2024 Klassisk og fristil
Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 4,9 km 19.02.2024 Klassisk og fristil
Vardåsen - Dikemark 1 km 08.03.2024 Klassisk og fristil

Dikemark - Fuglemyr

Lengde

1,8 km

Sist preparert

27.03.2024

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Dikemark - Skjellestad

Lengde

4,5 km

Sist preparert

08.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Dikemark - Småvann - Trangeberget

Lengde

3,7 km

Sist preparert

17.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta

Lengde

4,9 km

Sist preparert

19.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Vardåsen - Dikemark

Lengde

1 km

Sist preparert

08.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Samarbeidspartnere