Den lille stasjonsrunden

Bekken

Foto: Erik Unneberg, 28.05.2009

Turinformasjon

Lengde:

13,3 km

Område:

Kjekstadmarka

Gradering:

Lett

Beskrivelse

Heggedal, Hallenskog og Røyken er tre stasjoner etter hverandre på Spikkestadlinjen. Men jernbanen er ikke den eneste måten å transportere seg selv mellom disse stasjonene på, for du kan nemlig sykle! Ved å velge denne turen, vil ikke bare ha nærhet til toglinjen, men vil også sykle gjennom bebyggelse, skog og kulturlandskap.

Fra Heggedal sykler du først sørover parallelt med togets trasé. Du krysser kommunegrensen mellom Asker og Heggedal, en grense som også skiller fylkene Akershus og Buskerud. Rett før Hallenskog stasjon tar du av til høyre, inn på Plankedalsveien. Dette er en grusvei, som du følger frem til Oppsals vei. Du svinger til venstre her, og i enden av veien fortsetter du på sti et stykke. Her må du trille sykkelen noen titalls meter.

Snart kommer du til en kjerrevei, som er fin å sykle på, til tross for at den er gressbevokst. Du sykler gjennom boligområdet Kleiverfeltet og fortsetter Heggveien sørover. Ved å benytte deg av undergangen, kommer du deg over på den andre siden av skinnegangen, og like etterpå står du ved Røyken stasjon.

Tilbaketuren til Heggedal går på østsiden av toglinjen, gjennom kulturlandskapet her nord i Røyken kommune. Først når du nærmer deg Hallenskog, blir det sykling på vestsiden av skinnene. For andre gang i dag kommer du inn på Plankedalsveien, og nå blir det en sving via Hallenåsen før du avslutter turen ved Heggedal stasjon.

God tur!

Samarbeidspartnere