Verket

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Hurummarka

Moh:

1
Fergeleie vest i Hurum. Her går Norges korteste bilfergestrekning. Det er kun et par hundre meter over til Svelvik i Vestfold. Det går sykkelrute fra Verket til Klokkarstua. Hundre meter fra fergeleiet er det en flott badeplass.
Ved veis ende

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 18.07.2012

Samarbeidspartnere