Tømte - Åsleia

Rutenr:

802

Lengde:

1,9 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Utgangspunktet for denne sykkelruta er krysset ved gården Tømte. Hit kommer det ruter fra Byrudstua (rute 506), fra Minnesund og Holt (rute 801), fra Vesle Byua (rute 931) og fra Ås skole (rute 800).

Fra krysset ved Trondheimsvegen sykler vi oppover på veien som også er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7. Det er en god del stigning her - ca. 100 høydemeter - oppover forbi Oppsalenga. Vi tråkker oss fram gjennom et frodig kulturlandskap, og etter hvert som vi kommer høyere opp, får vi mer og mer utsikt over områdene ved Vorma og åsene på østsida.

Vel oppe, får vi avkjørsel til en parkeringsplass på høyre side. Her står det Oppsahlteiet på et skilt, og vi ser andre skilt som viser vei bl.a. til Mistberget. Her fra Åsleia kan vi sykle innover forbi parkeringsplassen og videre til Lensmannsvangen (rute 508), eller fortsette rett fram på veien vi kom på - til Ås skole i rute 507.
Ved Tømte
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 14.06.2014

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Tømte - Vesle Byua 10,4 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Eidsvoll - Nes
Ås skole - Åsleia 3,7 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Ås skole - Tømte 5,3 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Byrudstua - Tømte 4,8 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Tømte - Minnesund - Holt 7,3 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes

Tømte - Vesle Byua

Lengde 10,4 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Ås skole - Åsleia

Lengde 3,7 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Ås skole - Tømte

Lengde 5,3 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Byrudstua - Tømte

Lengde 4,8 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Tømte - Minnesund - Holt

Lengde 7,3 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Tømte 190 Gårdsbruk Eidsvoll - Nes
Åsleia 275 Generelt stedsnavn Eidsvoll - Nes

Tømte

Moh

190 m

Type

Gårdsbruk

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Åsleia

Moh

275 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Samarbeidspartnere