Byrudstua - Tømte

Rutenr:

506

Lengde:

4,8 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Sykkelruta går rett sørover fra Byrudstua, nærmere bestemt fra krysset der Minneåsvegen og Byrudstuvegen møtes, like ved Feiringvegen. Byrudstuvegen, som vi følger, er en lite trafikkert vei. Det er gjennomkjøring forbudt for motorkjøretøy.

De første knappe tre kilometerne, fram til Stenshol, er det noe asfalt, men i hovedsak grusdekke (2011). Dette er en flat strekning med et fint kulturlandskap.

Byrudstuvegen munner ut i Trondheimsvegen ved Stenshol. Vi holder til høyre, og følger nå denne veien videre sørover. Strekningen til Stensby har gang- og sykkelveg (2014). Vel en kilometer gjenstår, og fra Trondheimsvegen har vi vid utsikt over kulturlandskapet rundt oss.

I krysset ved gården Tømte, ved foten av Mistberget, ender vår rute. Herfra kan vi ta til høyre, opp Åsleia (rute 802), eller fortsette videre sørover langs Trondheimsvegen i retning Ås skole (rute 800.)
Byrudstua
Foto: Helge Eliassen, 27.07.2011

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Byrudstua - Byfellavegen (Tisjøen) 5 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Feiring - Byrudstua 8,6 km Offentlig vei Hurdal - Feiring
Byrudstua - Vesle Byua 6,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Eidsvoll - Nes
Tømte - Minnesund - Holt 7,3 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes

Byrudstua - Byfellavegen (Tisjøen)

Lengde 5 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Feiring - Byrudstua

Lengde 8,6 km Område Hurdal - Feiring Type Offentlig vei Gå til turen

Byrudstua - Vesle Byua

Lengde 6,6 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Tømte - Minnesund - Holt

Lengde 7,3 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Byrudstua 195 Generelt stedsnavn Eidsvoll - Nes
Tømte 190 Gårdsbruk Eidsvoll - Nes

Byrudstua

Moh

195 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Tømte

Moh

190 m

Type

Gårdsbruk

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Samarbeidspartnere