Tømte - Minnesund - Holt

Rutenr:

801

Lengde:

7,3 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Sykkelruta starter ved gården Tømte, som ligger ved foten av Mistberget. Herfra sykler vi nordover på Trondheimsvegen, og har vid utsikt over kulturlandskapet rundt oss. Fra Stensby, vel en kilometer fra start, er det gang- og sykkelvei i noen hundre meter (2014) - fram til Byrudstuvegen tar av på venstre side i retning Byrudstua (rute 506).

Med bebyggelsen på venstre side, fortsetter vi på Trondheimsvegen - og sykler rett fram i rundkjøringen. Fra Byrudstuvegen og hit han man gjerne også følge den kommunale Parallellvegen som går på nordsiden av Trondheimsvegen, og fortsette på gang- og sykkelveien som går i undergang ved rundkjøringen.

I krysset etter rundkjøringen tar vi til høyre. Her på Minnesund får vi nærkontakt med E6 - dvs. vi krysser trygt over den, og følger gamle E6, Trondheimsvegen, videre mot Langset.

Med Mjøsa på venstre side og Vorma på høyre, sykler vi over den gamle Minnesundbrua, som vi nå kun deler med lokaltrafikken. Rett etter brua tar vi til høyre, inn på Østsidavegen (Fv 177) og følger den langs Vorma.

Fra start har det vært nesten flat vei. Men en tung motbakke venter oss på den siste delen av sykkelruta - oppover forbi Røysi - før vi kommer fram til Holt. Nå kan vi fortsette rett fram på Østsidavegen - til Habberstad (rute 529) og Eidsvoll, eller ta opp til venstre i Habberstadvegen. Da kan vi komme innover til Nord-Fløyta (rute 531).
Nordover fra Tømte
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 14.06.2014

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Tømte - Vesle Byua 10,4 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Eidsvoll - Nes
Holt - Nord-Fløyta 4,9 km Skogsbilvei/turvei Eidsvoll - Nes
Byrudstua - Tømte 4,8 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Ås skole - Tømte 5,3 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes

Tømte - Vesle Byua

Lengde 10,4 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Holt - Nord-Fløyta

Lengde 4,9 km Område Eidsvoll - Nes Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Byrudstua - Tømte

Lengde 4,8 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Ås skole - Tømte

Lengde 5,3 km Område Eidsvoll - Nes Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Holt 186 Gårdsbruk Eidsvoll - Nes
Tømte 190 Gårdsbruk Eidsvoll - Nes

Holt

Moh

186 m

Type

Gårdsbruk

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Tømte

Moh

190 m

Type

Gårdsbruk

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Samarbeidspartnere