Glitredammen

Type:

Vann, tjern

Område:

Bærumsmarka

Moh:

84
Oppdemmet del av elven Lomma, syd for Bærums Verk og vest for Nordre Kolsås. Også kalt "Glitteruddammen" etter småbruket Glitterud like ved.

Dammen ble bygget i 1915 da elektrisitetsverket ble anlagt ved Spikerbrukfallet. Den ble tidligere kalt "Verkensdammen". Men allerede på 1600-tallet var Lomma demmet opp her.

Det er gode bademuligheter her sommerstid, og det er også brukbart med fisk. Det er fritt fiske, og mange en pen ørret er trukket opp herfra.
Frodig ved Glitredammen

Foto: Erik Unneberg, 06.06.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Rykkinn 145 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Nordre Kolsås 380 Topp, ås Bærumsmarka
Søndre Kolsås 342 Topp, ås Bærumsmarka
Eineåsen 303 Topp, ås Krokskogen - Hole
Lomma 220 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Rykkinn

Moh

145 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Nordre Kolsås

Moh

380 m

Type

Topp, ås

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Søndre Kolsås

Moh

342 m

Type

Topp, ås

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Eineåsen

Moh

303 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Lomma

Moh

220 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere