Grinaker - Granavollen

Rute nr: 953
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 5.9 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Grinaker, nærmere bestemt krysset mellom Aschimlinna og Fv 240. Til dette krysset kan du komme ved å følge rute 333 fra Røykenvik..

Her ved Grinaker - på østsida - finner vi ruinene etter den gamle Grinakerkirka. Her er det info-tavle. Vi tar gang- og sykkelvegen langs Fv 240 og følger denne til vi sykler inn Jorstadlinna, østover mot Tingelstad kirke. Ta gjerne en stopp ved infotavla her.

Vi fortsetter Jorstadlinna sørøstover, rett fram i to vegkryss, og videre til det neste. Her var det en daglivarebutikk som nå er restaurert til bolig. Sølvsberget ruver i vest med fin utsikt fra toppen. Vi tar til venstre forbi Jorstad-gårdene. Jorstad-gården på høgre side var barndomshjemmet til Kirsten Langbo.

Jordstadlinna svinger østover, og vi kommer snart til nytt vegkryss, skiltet "Granavollen". Dette er Pilgutua (grusveg) som går sørover forbi Steinhuset, Prestegårdshagen og opp til Granavollen. Her kan vi sykle nordiver til Røykenvik i rute 332, vi kan sykle ned til Gran (rute 334) - eller fortsette sørover mot Granlund i rute 952.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km