Mo - Melbustad - Hilden

Rutenr:

1001

Lengde:

5,6 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta starter i krysset ved Mo, der Kverndalslinna, Kjekstadvegen, Molinna og Falangvegen møtes. Vi følger Molinna østover, og kommer ganske snart forbi flere hus. Her har det vært butikker i tidligere tider. Vi er nå på sørsida av Sølvsberget, og det er skiltet veg til parkeringsplassen der det går merket fotrute til toppen. Man kan sykle opp dersom man er forsiktig. Fra toppen er det fantastisk utsikt til alle kanter. Det sies at Sølvsberget er en gammel vulkan.

Vi fortsetter østover et stykke, men tar så av fra hovedvegen ved garden Melbustad. Nå sykler vi nordover på Fortenvegen, rett øst for Søvsberget. Gjennom småkupert kulturlandskap kommer vi inn på Jorstadlinna ved Jorstad-gardene. Her tar vi til venstre.

Ruta ender ved Hilden, i krysset mellom Røysumlinna og Jorstadlinna. Fortsetter vi rett fram her, kan vi komme til Grinaker i rute 953. Opp til høgre går rute 998 til Alm og Jaren. Rute 1000 går ned Helmeidvegen og tilbake til det stedet der vi startet - nord for Sølvsberget, forbi garden Bregaten og Skirstadtjernet. Så velger du den ruta, får du en fin rundtur rundt Sølvsberget!
Sølvsberget

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 31.08.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Mo - Kittelsrud 4,5 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Grinaker - Hilden 2,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Mo - Granavollen 4,3 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Hilden - Granavollen 3,5 km Offentlig vei Hadelandsåsene

Mo - Kittelsrud

Lengde

4,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Grinaker - Hilden

Lengde

2,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Mo - Granavollen

Lengde

4,3 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Hilden - Granavollen

Lengde

3,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hilden 270 Gårdsbruk Hadelandsåsene
Mo 271 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Hilden

Moh

270 m

Type

Gårdsbruk

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Mo

Moh

271 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere