Hilden - Granavollen

Rutenr:

997

Lengde:

3,5 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Denne sykkelruta starter ved Hilden ved krysset mellom Røysumlinna og Jorstadlinna. Hit kommer det sykkelruter fra bl.a. Grinaker (rute 953) og Jaren (rute 998).

Vi sykler Jorstadlinna sørøstover, forbi krysset med Helmeidvegen, og videre til det neste. Her var det en daglivarebutikk som nå er restaurert til bolig. Sølvsberget ruver i vest med fin utsikt fra toppen. Vi tar til venstre forbi Jorstad-gårdene. Jorstad-gården på høgre side var barndomshjemmet til Kirsten Langbo.

Jordstadlinna svinger østover, og vi kommer snart til nytt vegkryss, skiltet "Granavollen". Dette er Pilgutua (grusveg) som går sørover forbi Steinhuset, Prestegårdshagen og opp til kulturstedet Granavollen. Her kan vi sykle nordover til Røykenvik i rute 332, vi kan sykle ned til Gran (rute 334) - eller fortsette sørover mot Granlund i rute 952. Rett vestover går rute 996 til Mo.
Søsterkirkene

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 31.08.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Mo - Granavollen 4,3 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Gran - Granavollen 3,8 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Mo - Melbustad - Hilden 5,6 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Granavollen - Røykenvik 9,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene

Mo - Granavollen

Lengde

4,3 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Gran - Granavollen

Lengde

3,8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Mo - Melbustad - Hilden

Lengde

5,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Granavollen - Røykenvik

Lengde

9,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Granavollen 350 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Hilden 270 Gårdsbruk Hadelandsåsene

Granavollen

Moh

350 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Hilden

Moh

270 m

Type

Gårdsbruk

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere