Røykenvik - Grinaker

Rutenr:

333

Lengde:

8,3 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Denne ruta starter ved båthavna i Røykenvik. Vi sykler på gang- og sykkelveg, og Vikavegen, sørover til Røken bru. Rute 301 fortsetter langs elva Vigga mot Brandbu, men vi krysser elva, og er straks framme i et kryss der vegen rett fram går til Granavollen på Den Bergenske Hovedveg (rute 332). Men vår rute går på første veg til høgre, vestover Fjordsvegen (grusveg).

Vi kommer snart forbi badeplassen Ulsnestangen - en perle om sommeren. Her ved munningen av Vigga er det et yrende fugleliv, med svaner og ender som hekker.

Flott tur videre langs Randsfjorden til Aschimlinna, og vi tar denne til venstre oppover (asfalt). Her er store og velstelte gårder. God utsikt. Ved Bilden går Julibakka over til Røykenvik. Oppe i denne vegen - ca. 300 meter, skiltet "Steinringen" - finner vi en 2000 år gammel steinsetting.

Vi fortsetter på Aschimlinna opp til Grinaker, og kommer til Fv 240. Videre her fra Grinakertoppen kan vi ta til høgre, og følge rute 953 til Hilden - eller vi kan sykle til Grymyr (rute 960/rute 959). Rute 999 går til Skirstadtjernet og Mo. Mot venstre går rute 958 ned til Brandbu.
Røykenvik

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 31.08.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Brandbu - Grinaker 3,5 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr 11,6 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Granavollen - Røykenvik 9,4 km Hadelandsåsene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Røykenvik - Jølsen 5,5 km Hadelandsåsene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Brandbu - Røykenvik 2,6 km Hadelandsåsene Offentlig vei

Brandbu - Grinaker

Lengde

3,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr

Lengde

11,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Granavollen - Røykenvik

Lengde

9,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Røykenvik - Jølsen

Lengde

5,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Brandbu - Røykenvik

Lengde

2,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Grinaker 270 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Røykenvik 136 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Grinaker

Moh

270 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Røykenvik

Moh

136 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere