Vestmarka

Om Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Løypepreparering

Vestmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre.
Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst.
Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.


Asker lavland

Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen.
Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra.
Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø.
Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.


Føremelding

Solli gård - 18. April 2024 kl. 09:26

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til -1 grader.
Vær: Klarvær.
Snødybde: 5-80 cm.
Smøretips: Rode Multigrade klister

Godmorgen, ut fra dagens snømengde og forhold i marka så har vi preparert for siste gang i vinter/vår. Det er fortsatt kalde netter og snø innover så fullt mulig att ta seg en skitur som blir mer entusiastisk for vær dag du utsetter den. Det er nå startet en skogsdrift 500m inn fra Solli i retning Myggheim, så det vil forekomme litt kjøring i løypen. Det er utrygt på alle vann i marka nå. Sjekk iMarka-appen for all info du trenger for en vellykket tur i marka.

Vestmarksetra - 15. April 2024 kl. 12:32

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: 7 til 9 grader.
Vær: Sol.
Snødybde: 10-100 cm.
Smøretips: Klister

Kunstsnø løypa på Vestmarksetra er kjørt opp i dag.

Asker - 31. March 2024 kl. 08:05

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 3 til 5 grader.
Vær: Overskyet/Regn.
Snødybde: 0-40 cm.

Dårlig til ingen skimuligheter i nærområdet. Anbefaler løypene ut fra Solli hvis man skal ta seg en skitur.

Løyper i Vestmarka

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Grønland - Mikkelsbonn 2.2 km ikke preparert ikke preparert
Store Sandungen (over vannet) 2.5 km ikke preparert ikke preparert
Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 4 km ikke preparert ikke preparert
Solvang - Bergsmarka 5.2 km ikke preparert ikke preparert
Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 4.8 km ikke preparert ikke preparert

Grønland - Mikkelsbonn

Lengde

2.2 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Store Sandungen (over vannet)

Lengde

2.5 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft

Lengde

4 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Solvang - Bergsmarka

Lengde

5.2 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Solli - Bøåsen - Oppsalsetra

Lengde

4.8 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Sykkelruter i Vestmarka

Ruter Lengde Type Område
Semsvannet - Store Sandungen 5.7 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka
Semsvannet - Furuholmen 4.9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Vestmarka
Jordbru - Kattås 2.7 km Trillesti/løypetrasé Vestmarka
Skui - Tanumplatået - Jordbru 2.2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Vestmarka
Kattås - Vestmarksetra 1.1 km Offentlig vei Vestmarka

Semsvannet - Store Sandungen

Lengde

5.7 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Semsvannet - Furuholmen

Lengde

4.9 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Jordbru - Kattås

Lengde

2.7 km

Område

Vestmarka

Type

Trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Skui - Tanumplatået - Jordbru

Lengde

2.2 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Kattås - Vestmarksetra

Lengde

1.1 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i Vestmarka

Steder Moh Type Område
Asdøljuvet 210 Generelt stedsnavn Vestmarka
Asdøltjern 266 Vann, tjern Vestmarka
Askenbergsetra 305 Nedlagt plass, seter, koie Vestmarka
Asker 104 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Asker skytebane 256 Krigsminne Vestmarka

Asdøljuvet

Moh

210 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asdøltjern

Moh

266 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Askenbergsetra

Moh

305 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asker

Moh

104 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asker skytebane

Moh

256 m

Type

Krigsminne

Område

Vestmarka

Gå til sted

Stuer i Vestmarka

Stuer Område Ansvarlig Moh
Furuholmen Vestmarka Matfrøkna 272 m
Mikkelsbonn Vestmarka Skiforeningen 380 m
Myggheim Vestmarka Diverse 348 m
Grønland Vestmarka Diverse 420 m
Gupu Vestmarka Diverse 294 m

Furuholmen

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Matfrøkna

Moh

272 m

Gå til stuen

Mikkelsbonn

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

380 m

Gå til stuen

Myggheim

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

348 m

Gå til stuen

Grønland

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

420 m

Gå til stuen

Gupu

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

294 m

Gå til stuen

Affiliates