Sandungen V - Sandungen N (på veien)

Løypenr:

1388

Lengde:

1,7 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

17.04.2024

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Vestmarka
Denne løypa går på skogsbilvei, og er det landfaste alternativet til løype 36, som går over isen på Store Sandungen.

Du starter i løypekrysset sørvest for Store Sandungen, der løype 29 fra Myggheim og løype 1245 fra Junkertangen møtes.

Løypa går videre nordover, og like før du er framme ved nordenden av vannet, går løype 31/løype 262 inn til venstre, mot henholdsvis Asdøltjern og Vestergyllen. Men du fortsetter til krysset nord for vannet, der du kan velge å gå nordover mot Øyevann (løype 410) eller ta til høyre mot Furuholmen (løype 306) eller Tveitersetra (løype 43). Et siste alternativ er å ta løype 36 sørover på vannet, dersom isen er trygg.
Hvor mange grader er det, mon tro?
Foto: Eyvind Wang, 09.12.2012

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Furuholmen - Sandungen N 4,2 km 27.03.2024 Klassisk og fristil
Myggheim - Stormyra - Sandungen V 1,5 km 17.04.2024 Klassisk og fristil
Sandungen N - Øyevann 1,3 km 17.04.2024 Klassisk og fristil
Sandungen S - Sandungen V (på veien) 0,7 km 17.04.2024 Klassisk og fristil
Store Sandungen (over vannet) 2,5 km 01.02.2024 Scooter

Furuholmen - Sandungen N

Lengde 4,2 km Sist preparert 27.03.2024 Gå til løype

Myggheim - Stormyra - Sandungen V

Lengde 1,5 km Sist preparert 17.04.2024 Gå til løype

Sandungen N - Øyevann

Lengde 1,3 km Sist preparert 17.04.2024 Gå til løype

Sandungen S - Sandungen V (på veien)

Lengde 0,7 km Sist preparert 17.04.2024 Gå til løype

Store Sandungen (over vannet)

Lengde 2,5 km Sist preparert 01.02.2024 Gå til løype

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Store Sandungen 319 Vann, tjern Vestmarka

Store Sandungen

Moh

319 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere