NORSKE SKISPOR

Løypeforberedelser

Lover og regler

Her vil du finne informasjon om lover og forskrifter som regulerer arbeidet med å etablere og drifte skiløyper. Og litt om skikk og bruk for brukerne av skiløyper.

 

 

 

Lover

Flere lovverk regulerer tilretteleggingsarbeidet. Har du oversikt? Her finner du dem:

Les mer

Grunneieravtaler

Bør avtale med grunneier være skriftlig eller er en muntlig avtale like hensiktsmessig? Kan grunneier kreve betaling for kjøring av skiløyper på hans grunn? Dette er spørsmål mange stiller seg.

Les mer

Affiliates