Lierbyen - Reistad

Rutenr:

446

Lengde:

3 km

Område:

Vestmarka

Type:

Meget enkel rute som bringer deg inn i Kjekstadmarka fra bebyggelsen i Lierbyen.

Ruten går hovedsakelig i en nedlagt jernbanetrase. Men først sykler du Hegsbroveien noen hundre meter fra sentrum i Lierbyen nesten helt frem til veien møter riksveien (Ringeriksveien). Der tar du til høyre inn på grusveien, den gamle - men nå skinneløse - jernbanetraseen. Pass på å velge denne - og ikke den asfalterte gang-/sykkelveien som går parallelt med den gamle traseen.

Ruten har herfra jevn stigning hele veien, men den er så svak at de fleste vil oppfatte traseen som flat. Omgivelsene er jorder og epletrær, noe som minner en på at det fruktbygda Lier en befinner seg i.

Etter hvert sykler du under E-18 og er snart fremme ved Lierbakkene ved Reistad. På den andre siden av rundkjøringen kan du fortsette turen på nye ruter, enten ved å fortsette i jernbanetraseen mot Gullaugkleiva og frem til Spikkestad (rute 443), eller ved å tråkke deg opp bakkene mot Heggsjø (rute 442). Et tredje alternativ er å sykle opp Lierbakkene til Gjellebekk (rute 435).
Før tog - nå sykkel
Foto: Erik Unneberg, 23.05.2009

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Gjellebekk - Reistad 5,2 km Offentlig vei Kjekstadmarka
Spikkestad - Reistad 6,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Reistad - Heggsjø 4,6 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Kjekstadmarka

Gjellebekk - Reistad

Lengde 5,2 km Område Kjekstadmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Spikkestad - Reistad

Lengde 6,8 km Område Kjekstadmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Reistad - Heggsjø

Lengde 4,6 km Område Kjekstadmarka Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Lierbyen 25 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Reistad 65 Innfallsport Kjekstadmarka

Lierbyen

Moh

25 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Reistad

Moh

65 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere