Gullaugkleiva

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Kjekstadmarka

Moh:

123
Innfallsport til Kjekstadmarka fra sørvest. Utfartsparkering. Fra bommen i enden av denne starter den gamle jernbanelinjen, som nå er omgjort til en populær gang- og sykkelvei til Reistad. Om vinteren går det preparert skiløype i traseen. Fra Gullaugkleiva går det både skiløype og sykkelrute til blant annet Skapertjern.
Ensom på plassen

Foto: Erik Unneberg, 15.08.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Spikkestad 110 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka
Gullaug stasjon 107 Generelt stedsnavn Kjekstadmarka

Spikkestad

Moh

110 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Gullaug stasjon

Moh

107 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere