Gjellebekk - Reistad

Rutenr:

435

Lengde:

5,2 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Rute med nesten bare utforkjøringer. Så godt som hele strekningen går på asfaltert gang- og sykkelvei nedover Lierbakkene (Rv282).

Du starter nordøst for Liertoppen kjøpesenter ved Gjellebekk, dvs. ved den enden som vender mot Asker. Herfra går ruten langs riksveien frem til Damtjern. Her er det fine bademuligheter på varme sommerdager. Deretter er det en eneste lang utforkjøring frem til rundkjøringen ved Reistad.

Herfra kan du fortsette turen i flere retninger. Ved å sykle inn fra avfallsorteringen (skiltet til Gullaugkleiva) kommer du inn på den gamle jernbanelinjen og videre sydøstover til Spikkestad (rute 443). Hvis du velger en vestlig retning, ender du opp i Lierbyen (rute 446). Et siste alternativ er å ta deg oppover bakkene østover til Stuvstjern og Heggsjø (rute 442).
Badeklart ved Damtjern i Kjekstadmarka

Foto: Erik Unneberg, 23.05.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Spikkestad - Reistad 6,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Gjellebekk - Kraft 3,4 km Skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Gjellebekk - Heggsjø 3,2 km Skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Reistad - Heggsjø 4,6 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Kjekstadmarka

Spikkestad - Reistad

Lengde

6,8 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Gjellebekk - Kraft

Lengde

3,4 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Gjellebekk - Heggsjø

Lengde

3,2 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Reistad - Heggsjø

Lengde

4,6 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gjellebekk 230 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka
Reistad 65 Innfallsport Kjekstadmarka

Gjellebekk

Moh

230 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Reistad

Moh

65 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
ROS-hyttarunden 13,7 km Skitur Gjellebekk - Gjellebekk
Til ROS-hytta 12,3 km Skitur Gjellebekk - Gjellebekk

ROS-hyttarunden

Lengde

13,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Gjellebekk

Til

Gjellebekk

Gå til turen

Til ROS-hytta

Lengde

12,3 km

Turtype

Skitur

Fra

Gjellebekk

Til

Gjellebekk

Gå til turen

Samarbeidspartnere