Gjellebekk - Reistad

Rutenr:

435

Lengde:

5,2 km

Område:

Kjekstadmarka

Type:

Offentlig vei
Rute med nesten bare utforkjøringer. Så godt som hele strekningen går på asfaltert gang- og sykkelvei nedover Lierbakkene (Rv282).

Du starter nordøst for Liertoppen kjøpesenter ved Gjellebekk, dvs. ved den enden som vender mot Asker. Herfra går ruten langs riksveien frem til Damtjern. Her er det fine bademuligheter på varme sommerdager. Deretter er det en eneste lang utforkjøring frem til rundkjøringen ved Reistad.

Herfra kan du fortsette turen i flere retninger. Ved å sykle inn fra avfallsorteringen (skiltet til Gullaugkleiva) kommer du inn på den gamle jernbanelinjen og videre sydøstover til Spikkestad (rute 443). Hvis du velger en vestlig retning, ender du opp i Lierbyen (rute 446). Et siste alternativ er å ta deg oppover bakkene østover til Stuvstjern og Heggsjø (rute 442).
Badeklart ved Damtjern i Kjekstadmarka

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 23.05.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Gjellebekk - Heggsjø 3,2 km Kjekstadmarka Skogsbilvei/turvei
Tranby - Gjellebekk skanse - Gjellebekk 3,3 km Vestmarka Offentlig vei
Heia - Gjellebekk 1,8 km Vestmarka Offentlig vei
Gjellebekk - Kraft 3,4 km Kjekstadmarka Skogsbilvei/turvei

Gjellebekk - Heggsjø

Lengde

3,2 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Tranby - Gjellebekk skanse - Gjellebekk

Lengde

3,3 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Heia - Gjellebekk

Lengde

1,8 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Gjellebekk - Kraft

Lengde

3,4 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gjellebekk 230 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka
Reistad 65 Innfallsport Kjekstadmarka

Gjellebekk

Moh

230 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Reistad

Moh

65 m

Type

Innfallsport

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere