Heia - Vardåsen skole

Rutenr:

621

Lengde:

3,6 km

Område:

Vestmarka

Type:

Offentlig vei
Rute i øst/vest-retning som går parallelt med E18 på grensen mellom kommunene Lier og Asker. Traseen er ganske flat, selv om endepunktet ligger ca. 50 meter høyere enn startstedet.

Fra samfunnshuset på Heia i Lier sykler du først et lite stykke østover på Gamle Drammensvei til du kommer til broen over E18. Du benytter deg av den, og tar så til venstre på Drammensveien. Ved nordenden av det idylliske Ulvenvannet krysser du kommunegrensen, som her også er fylkesgrense mellom Buskerud og Akershus.

Vel inne i Asker kan du glede deg over at du resten av veien kan benytte gang- og sykkelvei. Du passerer Svinesjøen (183 moh.) og er da straks fremme ved Vardåsen skole. Herfra kan du sykle videre østover mot Asker (rute 620), eller du kan ta Slottsberget sydover mot Dikemark (rute 622).
Asker

Foto: Erik Unneberg, 11.06.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Heia 196 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Vardåsen skole 195 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka

Heia

Moh

196 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Vardåsen skole

Moh

195 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere