Heia - Vardåsen skole

Rutenr:

621

Lengde:

3,6 km

Område:

Vestmarka

Type:

Offentlig vei
Rute i øst/vest-retning som går parallelt med E18 på grensen mellom kommunene Lier og Asker. Traseen er ganske flat, selv om endepunktet ligger ca. 50 meter høyere enn startstedet.

Fra samfunnshuset på Heia i Lier sykler du først et lite stykke østover på Gamle Drammensvei til du kommer til broen over E18. Du benytter deg av den, og tar så til venstre på Drammensveien. Ved nordenden av det idylliske Ulvenvannet krysser du kommunegrensen, som her også er fylkesgrense mellom Buskerud og Akershus.

Vel inne i Asker kan du glede deg over at du resten av veien kan benytte gang- og sykkelvei. Du passerer Svinesjøen (183 moh.) og er da straks fremme ved Vardåsen skole. Herfra kan du sykle videre østover mot Asker (rute 620), eller du kan ta Slottsberget sydover mot Dikemark (rute 622).
Asker til venstre, Lier til høyre

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 11.06.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Heia - Solli gård 4 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Heia - Dikemark 4,4 km Vestmarka Offentlig vei
Heia - Semsvannet 8,2 km Vestmarka Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Vardåsen skole - Dikemark 2,8 km Kjekstadmarka Offentlig vei
Heia - Gjellebekk 1,8 km Vestmarka Offentlig vei

Heia - Solli gård

Lengde

4 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Heia - Dikemark

Lengde

4,4 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Heia - Semsvannet

Lengde

8,2 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Vardåsen skole - Dikemark

Lengde

2,8 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Heia - Gjellebekk

Lengde

1,8 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Heia 196 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Vardåsen skole 195 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka

Heia

Moh

196 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Vardåsen skole

Moh

195 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere