Asker - Vardåsen skole

Rutenr:

620

Lengde:

3,7 km

Område:

Vestmarka

Type:

Offentlig vei
Rute som i sin helhet går på gang- og sykkelvei langs offentlig vei. Den er skiltet i retning Drengsrud.

Fra Asker stasjon sykler du først forbi idrettsanlegget på Føyka, og så benytter du undergangen for å komme deg på den andre siden av E18. Så går ferden vestover langs Drammensveien, frem til til veikrysset ved Slottsberget. Der ligger Vardåsen skole , rutas endepunkt.

Fra skolen kan du sykle videre vestover mot Heia (rute 621), eller du kan ta Slottsberget sydover mot Dikemark (rute 622).
Vardåsen

Foto: Erik Unneberg, 25.07.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Asker 104 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Vardåsen skole 195 Innfallsport (parkering) Kjekstadmarka

Asker

Moh

104 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Vardåsen skole

Moh

195 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere