Skreia - Olterud

Rutenr:

684

Lengde:

4,7 km

Område:

Totenåsen

Type:

Offentlig vei
Fra området ved Totenvika skal du oppover i retning Totenåsen. Sykkelruta går i sørvestlig retning, og utgangspunktet er Skreia sentrum, ca. 160 meter over havet. Ruta ender i 310 meters høyde. Det er stort sett sammenhengende stigning i rundt 3,8 kilometer, resten av veien er nærmest flat. Det er gang- og sykkelvei på en stor del av strekningen.

Du starter i krysset like ved Fossen bru, som går over Lenaelva. Du skal ikke sykle på Totenvegen, men legge krursen innover i Kvennomslinna. Etter at bebyggelsen på Skreia er tilbakelagt, kommer du etter hvert inn i skogen. Ved Stange er det kulturlandskapet som åpner seg, og veien flater ut for en kort stund. Her går Krabyvegen til høyre mot Kraby, mens Torsetervegen - på venstre side - går mot Torsætra.

Du sykler rett fram, og veien videre heter Øverskreien. Her byr ruta på flott utsikt nordover mot Toten-bygdene. Ved Solgløtt er du kommet så høyt opp som du skal. Snart passerer du avkjøringen til Kronborgsætra (Kronborgseterlinna), og dermed er du straks framme i krysset ved Olterud.

Rute 685 fortsetter rett fram mot Lensbygda og Lena. Vil du videre oppover og inn på Totenåsen, tar du til venstre opp Nygårdseterlinna. Rute 687 går til Vesterås, mens rute 686 går høyere opp - til 660 meters høyde ved Oksbakken, og så ned til Torsætra. Du kan også velge en vei dit som ikke har så mye stigning. Da tar du til venstre i Solgløttvegen, ca. en kilometer før Olterud - i rute 842 til Torsætra via Skjeppsjøen.
Skreia

Foto: Eivind Molde, 01.09.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Olterud 310 Gårdsbruk Totenåsen
Skreia 160 Innfallsport (parkering) Totenåsen

Olterud

Moh

310 m

Type

Gårdsbruk

Område

Totenåsen

Gå til sted

Skreia

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere