Hauketo - Mortensrud - Dal/Brenna

Rutenr:

887

Lengde:

2,8 km

Område:

Sørmarka

Type:

Dette er en sykkelrute med en god del stigning - fra ca. 60 moh. til vel 150 moh. ved høyeste punkt på Mortensrud etter 2 kilometer med oppoverbakke. Ruta går delvis på turvei i skogen og delvis langs bilvei.

Utgangspunktet er Hauketo stasjon. Du sykler først litt nordover på gang- og sykkelvei langs Nedre Prinsdals vei. Når sistnevnte vei dreier mot høyre, følger du sykkeltraseen mot venstre, forbi Ljabru, som går over Ljanselva. Steinhvelvbrua ble bygget omkring år 1800. Selv om den er gammel, tåler den godt dagens tungtrafikk. Den holdes oppe ved at stein presses mot hverandre i en bue.

Straks er du framme ved Ljabruveien, som du krysser. Videre tar du svakt mot høyre, inn i skogen. Her finner du en tavle med informasjon om Ljanselva miljøpark. En gruslagt turvei starter her - og den skal du følge i ca. en halv kilometer.

Når den deler seg, fortsetter rute 888 videre gjennom miljøparken - helt til Skullerudstua. Men du holder til høyre her, og kommer inn på Mortensrudveien, som du følger videre oppover.

Her kjører bilene, men det er gang- og sykkelvei eller fortau helt til rutas slutt. Du passerer Mortensrud, og så går det litt nedover - og du krysser under E6. Straks er du på Dal/Brenna.

Dersom du skal videre herfra, har du tre alternative ruter å velge blant - og utgangspunktet er krysset mellom Dalsåsen og Brennaveien. Rute 885 går mot høyre, sørover til Klemetsrud. Tar du til venstre, kan du følge rute 883 til Skullerudstua via Skulleruddumpa. Rute 884 går til samme sted via Langbrudalen.
Venter på toget
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 11.07.2015

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Hauketo - Klemetsrud 3,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Dal/Brenna - Langbrudalen - Skullerudstua 3,1 km Skogsbilvei/turvei Østmarka
Dal/Brenna - Klemetsrud 2,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Østmarka
Hvervenbukta - Fiskevollbukta - Hauketo [Ljanselva miljøpark] 3,9 km Skogsbilvei/turvei Sørmarka
Hauketo - Skullerudstua [Ljanselva miljøpark] 4,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka

Hauketo - Klemetsrud

Lengde 3,5 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Dal/Brenna - Langbrudalen - Skullerudstua

Lengde 3,1 km Område Østmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Dal/Brenna - Klemetsrud

Lengde 2,5 km Område Østmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Hvervenbukta - Fiskevollbukta - Hauketo [Ljanselva miljøpark]

Lengde 3,9 km Område Sørmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Hauketo - Skullerudstua [Ljanselva miljøpark]

Lengde 4,6 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Dal/Brenna 125 Innfallsport Østmarka
Hauketo 63 Innfallsport (parkering) Sørmarka

Dal/Brenna

Moh

125 m

Type

Innfallsport

Område

Østmarka

Gå til sted

Hauketo

Moh

63 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Gjennom Follo fra Hauketo 79,1 km Sykkeltur Hauketo - Hauketo
Mot hovedstaden på kongevei 33,9 km Sykkeltur Vestby - Hauketo

Gjennom Follo fra Hauketo

Lengde

79,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Hauketo

Til

Hauketo

Gå til turen

Mot hovedstaden på kongevei

Lengde

33,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Vestby

Til

Hauketo

Gå til turen

Samarbeidspartnere