Hauketo - Klemetsrud

Rutenr:

886

Lengde:

3,5 km

Område:

Sørmarka

Type:

Sykkelruta starter ved jernbanestasjonen på Hauketo. Herfra sykler du først litt nordover, opp på ei bru, og krysser Nedre Prinsdals vei. Ved enden av brua sykler du rett fram og ned mot Ljabruveien. Den skal du følge videre.

Ruta går på en gang- og sykkelvei som først går like ved bilveien, men som etter hvert er lagt et godt stykke unna bilenes trasé. Mellom disse to traseene renner Gjersrudbekken.

De to første kilometerne er det jevn stigning. Litt etter at veien har flatet ut, krysser du under E6, og kommer fram til det store krysset på Klemetsrud. Dermed er du inne på Enebakkveien.

På venstre side av veien, rett etter krysset, ligger Klemetsrud skole. Her kan du ta av til venstre mot Grønmo (rute 342) og Dal/Brenna (rute 885).

Men vår rute fortsetter videre langs Enebakkveien - til krysset mellom Enebakkveien og Maurtuveien. Herfra går rute 360 videre til Sandbakken, mens rute 350 går inn Maurtuveien i retning Myrer.
Venter på toget

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 11.07.2015

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Hauketo - Skullerudstua [Ljanselva miljøpark] 4,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Hvervenbukta - Fiskevollbukta - Hauketo [Ljanselva miljøpark] 3,9 km Skogsbilvei/turvei Sørmarka
Klemetsrud - Sandbakken 4,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Sørmarka
Klemetsrud - Myrer 2,2 km Offentlig vei Sørmarka

Hauketo - Skullerudstua [Ljanselva miljøpark]

Lengde

4,6 km

Område

Sørmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Hvervenbukta - Fiskevollbukta - Hauketo [Ljanselva miljøpark]

Lengde

3,9 km

Område

Sørmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Klemetsrud - Sandbakken

Lengde

4,5 km

Område

Sørmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Klemetsrud - Myrer

Lengde

2,2 km

Område

Sørmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hauketo 63 Innfallsport (parkering) Sørmarka
Klemetsrud 160 Innfallsport (parkering) Sørmarka

Hauketo

Moh

63 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Klemetsrud

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Gjennom Follo fra Hauketo 79,1 km Sykkeltur Hauketo - Hauketo
Mot hovedstaden på kongevei 33,9 km Sykkeltur Vestby - Hauketo
Til Sørmarka fra Klemetsrud 17,9 km Sykkeltur Klemetsrud - Klemetsrud

Gjennom Follo fra Hauketo

Lengde

79,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Hauketo

Til

Hauketo

Gå til turen

Mot hovedstaden på kongevei

Lengde

33,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Vestby

Til

Hauketo

Gå til turen

Til Sørmarka fra Klemetsrud

Lengde

17,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Klemetsrud

Til

Klemetsrud

Gå til turen

Samarbeidspartnere