Mot hovedstaden på kongevei

Hvilested ved Kongeveien
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 26.07.2009

Turinformasjon

Lengde:

33,9 km

Område:

Follomarka

Beskrivelse

Vi skal sykle nordover i retning Oslo, på kongevei. I rundt 250 år var dette innfartsåren til Christiania - det var den første hovedveien fra sør. Vi skal følge denne historiske traseen helt fra Vestby til Greverud i Oppegård.

Den Fredrikshaldske Kongevei har fått sitt navn fordi den gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania. Den ble bygd på 1600-tallet, og fikk avløsning som hovedvei da Mosseveien ble tatt i bruk rundt 1850-70. Fram til Korsegården følger disse veiene samme trasé.

Fra Vestby stasjon sykler vi nordover - først gjennom boligområdene i Vestby og så videre i åpne og frodige kulturlandskap. Et par veimerker minner oss om at vi er på historisk grunn. Kontrasten er stor til E6, som vi både kan se og høre på venstre side.

Ved Korsegården befinner vi oss midt et knutepunkt som har vært viktig lenge før de moderne veiers tid. Stedet har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. På 1700-tallet var det skysstasjon her.

Mosseveien fortsatte videre nordover langs Årungen og Gjersjøen. Men vi følger den gamle kongeveien østover i retning Ås. I krysset mellom riksveien og Kirkeveien tar vi av nordover. Vi sykler forbi Ås kirke og videre gjennom kulturlandskap og skog - på moreneryggen mot Nygårdskrysset, hvor vi krysser E18 på den staselige Leonardo Da Vincis bro.

Vi fortsetter nordover langs østsiden av europaveien, krysser riksvei 154 og straks har vi grus under dekkene. Nå har vi det flotte turområdet Nøstvedtmarka foran oss. Ved Gårdmannsbråten er det satt opp informasjonstavler som forteller om historie og kulturminner i dette området. Det står også flere små informasjonsskilt langs veien gjennom Nøstvedtmarka.

Vi legger Firsprangsletta bak oss - en strekning der kuskene etter sigende fikk god fart på hestene på vei sørover mot Skyssjordet i Nordby, hvor det ventet mat og hvile. Ca 2,7 kilometer fra Nygårdskrysset skal vi til høyre, mot Stuene, der det er god utsikt og fint å raste. Her er det satt opp bord og benker. Deretter kommer vi ned igjen på kongeveien litt lenger framme. Men det er også mulig å fortsette rett fram - dersom man ikke ønsker å sykle innom Stuene.

Rett etter at vi er kommet ned fra Stuene og har satt kursen nordover igjen på kongeveien, går det en vei til venstre. Her kan man evt. ta en liten avstikker for å se på den storslåtte Nøstvedt gård. Der er det funnet steinalderbosetninger fra tiden helt tilbake til 4.000-5.000 år f.Kr.

Ferden går videre nordover, vi sykler delvis gjennom skog, delvis langs store jorder. Så kommer vi fram til Dalsbekken. Og her er sporene etter den historiske veien ekstra tydelige. Vi skal nemlig krysse bekken på den flotte steinhvelvbrua som ble restaurert i 1991. Den er utvilsomt av et helt annet "kaliber" enn E6-brua langt over hodet på oss.

På den andre siden av bekken kan man slå seg ned ved solide steinbord, og betrakte skilt som minner oss om en helt annen tid: "Glem ikke at hesten trænger vand og hvile" - og "2 mile fra Christiania", et skilt med kongelig løve på.

Vi er nå helt nord i Nøstvedtmarka. Kongeveien gjennom dette området er ca 4,2 kilometer lang. Via Mølleveien og Sætreveien kommer vi inn på riksvei igjen, vi tar av nordover mot golfbanene på Østre Greverud.

Fra låven, like ved Grevestua, fortsetter vi nordover, først på turveien langs golfbanene. Vel en kilometer fra Grevestua får vi en mer trafikkert vei på venstre side. Nå forlater vi kongeveien for en liten stund, og sykler rett fram der det går bru over Tverrveien.

Vi følger grusveien inn i skogen, og tar til venstre i første kryss. Vel framme i Fløisbonnveien tar vi til venstre på asfalt, passerer Fløysbonn gård, og tar så til høyre i krysset ved Sofiemyr stadion. Nå er vi inne på kongeveiens trase igjen, og fortsetter nordover.

Rett etter stadion tar vi til høyre, inn gjennom boligområdet Ødegården. Snart bærer det inn i skogen, og nå har vi grus under dekkene. Vi er dermed i gang med siste etappe på dagens tur.

Etter en kort strekning i skogen, kommer vi fram til Tårnåsen, og har Tårnåsen skole på høyre side. Vi sykler ned Odins vei, men tar til høyre før brua som går over Valhallaveien. Ganske straks tar vi til høyre igjen, og så til venstre, og fortsetter gjennom boligområdet fram til en barnehage som ligger i Gimleveien.

Her tar vi til venstre, og så til høyre - inn på en fin turvei som vi følger gjennom svakt fallende terreng. Vi passerer Prinsdal skole og Hauketo ungdomsskole, og fortsetter ferden nordover til Hauketo. Etter en litt brattere nedoverbakke, tar vi til venstre på bru over Nedre Prinsdals vei, og kan trille ned til jernbanestasjonen, der turen ender. Herfra er det bare å stige på toget tilbake til Vestby.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Vestby - Korsegården Vestby Korsegården 7,3 km Offentlig vei
Nygårdskrysset - Korsegården Nygårdskrysset Korsegården 8,4 km Offentlig vei
Nygårdskrysset - Stuene Nygårdskrysset Stuene 3,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Greverud - Stuene Greverud Stuene 4,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Fløysbonn - Greverud Fløysbonn Greverud 3,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Fløysbonn - Øvre Prinsdal - Hauketo Fløysbonn Hauketo 6,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Vestby - Korsegården

Fra Vestby Til Korsegården Lengde 7,3 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Nygårdskrysset - Korsegården

Fra Nygårdskrysset Til Korsegården Lengde 8,4 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Nygårdskrysset - Stuene

Fra Nygårdskrysset Til Stuene Lengde 3,5 km Område Follomarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Greverud - Stuene

Fra Greverud Til Stuene Lengde 4,7 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Fløysbonn - Greverud

Fra Fløysbonn Til Greverud Lengde 3,6 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Fløysbonn - Øvre Prinsdal - Hauketo

Fra Fløysbonn Til Hauketo Lengde 6,4 km Område Sørmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Samarbeidspartnere