Ask - Harasletta

Rutenr:

848

Lengde:

3,8 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Harasletta i Gjerdrum er en populær innfallsport til Romeriksåsene, både sommer og vinter. Herfra går det både skiløyper og skogsbilveier innover i Marka. Mange velger å ta bil til og parkere på Harasletta når de skal på sykkeltur, men det er ikke nødvendig. Her får du en beskrivelse av hvordan du kommer deg inn hit fra tettstedet Ask, som ligger ved Fv 120.

Du starter i krysset mellom fylkesveien og Brådalsgutua, og sykler på gang- og sykkelvei langs sistnevnte vei, frem til møtet med Fjellvegen. Den svinger du inn til høyre på ved å fortsette på gang- og sykkelveien.

Når du kommer til Sagvegen, tar du til venstre. Denne veien heter Almenningsvegen etter at de siste husene er passert, og du fortsetter oppover på grusvei frem til krysset ved parkeringsplassen på Harasletta. Herfra kan du sykle videre på Almenningsvegen til nordenden av Ringdalsveien (rute 266), hvorfra det er flere muligheter for videre sykling i Romeriksåsene.
Skiløypebrua

Foto: Amund Rasten, 04.10.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Ask 180 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Harasletta 220 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad

Ask

Moh

180 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Harasletta

Moh

220 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere