Ask - Holtersaga

Rutenr:

854

Lengde:

8,1 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Nordgående rute som i all hovedsak går på Fv 120. Det er ingen gang- og sykkelvei her, men det er generelt lite biltrafikk på veien. Det er jorder som dominerer utsikten, men ruta går også forbi noen skogholt.

Fra Ask i Gjerdrum blir det først noe utfor de to første kilometerne, før det blir moderat stigning. Rutas høyeset punkt ligger på rett under 200 moh. Etter drøyt fire kilometers sykling krysser du kommunegrensen, og befinner deg da i Nannestad.

Når du kommer til møtet med Åsvegen (rundkjøring), sykler du inn på denne, istedenfor å fortsette rett frem i traseen til rute 855 som går til Gardermoen. Du kan benytte deg av gang- og sykkelvei langs Åsvegen, forbi Eltonåsen og frem til Holtersaga, der ruta slutter. Herfra kan du velge om du vil ta til venstre, inn på rute 258 til Gimildammen, eller om du vil nordover mot Åsgreina og Rustadmoen (rute 853).
Rullende gjennom Ask

Foto: Erik Unneberg, 03.09.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Jessheim - Holtersaga 11,1 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Holtersaga - Gimildammen 2,7 km Skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Skedsmokorset - Ask 8,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Holtersaga - Åsgreina - Rustadmoen 9,5 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad

Jessheim - Holtersaga

Lengde

11,1 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Holtersaga - Gimildammen

Lengde

2,7 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skedsmokorset - Ask

Lengde

8,2 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Holtersaga - Åsgreina - Rustadmoen

Lengde

9,5 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Ask 180 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Holtersaga 195 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad

Ask

Moh

180 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Holtersaga

Moh

195 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Holter-Åsen-runden 20,2 km Skitur Holtersaga - Holtersaga
Øst i Romeriksåsene 9,4 km Sykkeltur Harasletta - Holtersaga

Holter-Åsen-runden

Lengde

20,2 km

Turtype

Skitur

Fra

Holtersaga

Til

Holtersaga

Gå til turen

Øst i Romeriksåsene

Lengde

9,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Harasletta

Til

Holtersaga

Gå til turen

Samarbeidspartnere