Østbydalen - Hakkim

Rutenr:

233

Lengde:

9,2 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Sykkelruta starter i krysset helt sør i Østbydalen, ved nordenden av Smalgjermenningen. Vi sykler opp dalen, og når veien deler seg i to, holder vi til venstre. Straks er vi framme ved Storøyungen, 331 meter over havet. Et stykke etter at vi har rundet nordenden av vannet, begynner "klatringen". I løpet av 2,3 kilometer skal vi nemlig opp fra 350 til 480 meter over havet.

Rett før toppen av bakkene går det trillesti og vei til høyre, ned Gruvelia mot Sjonken (rute 231). I krysset på Engelstadvangen tar vi til venstre, og nå går det nedover igjen.

Vi passerer Hakkimtjernet og kommer fram til veien ned mot Åskastet og Hakadal (rute 263). Vi tar til høyre i dette krysset, sykler den korte biten langs Damsortungen - og vi er framme i krysset ved Hakkim. Veien rett fram går til Råsjøstua via Elsjøane (rute 227) - veien til venstre går til samme sted via Vrangen (rute 228). I samme retning kan du sykle for å komme til Varpet (rute 361) nede ved Rv 4.

Storøyungen

Foto: Amund Rasten, 12.06.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Hakkim - Tvekjellerne - Råsjøen øst 10,6 km Skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Østbydalen - Gjermåa 1,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Romeriksåsene - Nannestad
Åskastet - Hakkim 3,8 km Skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Gimildammen - Østbydalen 5 km Skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad

Hakkim - Tvekjellerne - Råsjøen øst

Lengde

10,6 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Østbydalen - Gjermåa

Lengde

1,3 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Åskastet - Hakkim

Lengde

3,8 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Gimildammen - Østbydalen

Lengde

5 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hakkim 460 Markaplass Romeriksåsene - Nannestad
Østbydalen 311 Generelt stedsnavn Romeriksåsene - Nannestad

Hakkim

Moh

460 m

Type

Markaplass

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Østbydalen

Moh

311 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere