Vrangen

Type:

Vann, tjern

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

478
Vrangen ligger midt i jaktmarkene til Johannes Dahl, som bodde på Hakadals Verk på midten av 1800-tallet. Dahl skriver malerisk fra oppvekstårene på Verket, eksempelvis om fisketurene til Fjellsjøen (i Nordmarka) og om jaktturene til Pipra, som er betegnelsen på området der Vrangen ligger.

Vrangen er et knutepunkt for løyper eller vei fra Hakkim, sti fra Aas Gård i Hakadal.

Vrangen er også ett av de få vann som har to utløp. Hovedløpet går mot sørøst, gjennom Lauvtangen og Damsortungen forbi gården Aas, og faller under navnet «Bårdstabekken» ut i Hakadalselva straks nedenfor Sagfossen. Det andre løpet flyter mot sørvest, gjennom Buvatnet, og kalles Buvannsbekken. Begge Vrangens utløp er stengt med dam. Det østre tilhørte Aas, det vestre Hakadals Verk (ikke i dag). Setting og slipping av disse to dammene var selvfølgelig avhengig av hverandre. For mange år siden ble Åsdammen tatt av flommen. Det kom til prosess mellom eierne. Verket tapte prosessen, fordi den vestre dammen angivelig ikke var «tatt» i tide. Åsdammen ble bygd opp igjen, nå som en solid steindam, ca 1880. Aas gård bygget i 1887 sitt eget E-verk, som det første privateide i Norge.

Det finnes abbor og ørret i vannet.
Idylliske sykleforhold ved Toreren

Foto: Erik Unneberg, 14.07.2009

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Buvann 472 Vann, tjern Romeriksåsene - Nannestad
Pipern 506 Generelt stedsnavn Romeriksåsene - Nannestad
Lauvtangen 472 Vann, tjern Romeriksåsene - Nannestad
Rundkollen 592 Topp, ås Romeriksåsene - Nannestad
Tvekjellerne 493 Vann, tjern Romeriksåsene - Nannestad

Buvann

Moh

472 m

Type

Vann, tjern

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Pipern

Moh

506 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Lauvtangen

Moh

472 m

Type

Vann, tjern

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Rundkollen

Moh

592 m

Type

Topp, ås

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Tvekjellerne

Moh

493 m

Type

Vann, tjern

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere