Gimildammen - Østbydalen

Rutenr:

265

Lengde:

5 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Skogsbilvei/turvei
Fra Gimildammen følger sykkelruta Øyungsvegen i jevnt stigende terreng fram til Grøsakervangen. Herfra går det vei nordover til Bekkestua (2 km). Men vår rute fortsetter vestover - litt mer stigning venter, før det så går litt nedover igjen - og vi er framme i krysset helt sør i Østbydalen, ved nordenden av Smalgjermenningen.

Holder vi til venstre her, kan vi komme til Gjerdrumsgjermenningen og nordenden av Ringdalsveien i rute 262 eller til Åskastet i rute rute 272. Fortsetter vi derimot opp dalen, er vi på vei mot Hakkim i rute rute 233.
Gimildammen

Foto: Amund Rasten, 21.06.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gimildammen 240 Vann, tjern Romeriksåsene - Nannestad
Østbydalen 311 Generelt stedsnavn Romeriksåsene - Nannestad

Gimildammen

Moh

240 m

Type

Vann, tjern

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Østbydalen

Moh

311 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere