Åskastet - Hakkim

Rutenr:

263

Lengde:

3,8 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Til Åskastet kommer du fra Hakadal (rute 232) eller Østbydalen (rute 272). Fra krysset på nordsiden av Åskastet skal du rett opp lia, og her er det kraftig stigning i nesten to kilometer - fra ca. 315 moh. og opp til nesten 475. Men da er du også oppe i "marsjhøyde" - høyere skal du ikke.

Men du er bare halvveis til målet, og skal videre innover i Romeriksåsene i lett terreng. Du får Steinsortungen på venstre side, og kommer straks fram til en parkeringsplass der det går vei til høyre mot Østbydalen via Engelstadvangen (rute 233) og mot Sjonken (rute 231).

Like etter, er du framme ved Damsortungen og Hakkim, der du har flere alternative ruter videre: veien rett fram til Råsjøstua via Elsjøane (rute 227) - og veien til venstre, som går til samme sted via Vrangen (rute 228). Starten på den sistnevnte rute er felles med rute 361 som går ned mot Rv 4 ved Varpet.
Åskastet veidele

Foto: Haavard Martinsen, 06.07.2002

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Hakkim - Tvekjellerne - Råsjøen øst 10,6 km Skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Varpet - Hakkim 11,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Romeriksåsene - Nannestad
Østbydalen - Hakkim 9,2 km Skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Hakadal - Åskastet 4,3 km Skogsbilvei/turvei Nordmarka nord

Hakkim - Tvekjellerne - Råsjøen øst

Lengde

10,6 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Varpet - Hakkim

Lengde

11,3 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Østbydalen - Hakkim

Lengde

9,2 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Hakadal - Åskastet

Lengde

4,3 km

Område

Nordmarka nord

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hakkim 460 Markaplass Romeriksåsene - Nannestad
Steinsortungen 447 Vann, tjern Romeriksåsene - Nannestad
Åskastet 340 Topp, ås Romeriksåsene - Nannestad

Hakkim

Moh

460 m

Type

Markaplass

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Steinsortungen

Moh

447 m

Type

Vann, tjern

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Åskastet

Moh

340 m

Type

Topp, ås

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere