Gruvelia

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

329
Gruvelia ligger sør for Bjertnessjøen og nordøst for Engelstadvangen. Lia er bratt - det kan både skiløpere og syklende på trillesti skrive under på. Som navnet sier, har det vært gruvedrift her, og fortsatt kan man se spor fra den tiden da man utvant jern og sink i gruvene.

Tidlig på 1900-tallet gikk det en "skjerpefeber" over Nannestad. Å skjerpe vil si å lete etter malm med innhold av mineraler gjennom mindre inngrep i naturen. Eruptive bergarter fra 200-300 millioner år tilbake i tid gav grunnlag for sterk optimisme og håp om en god ekstrainntekt for småkårsfolk i Nannestad. I de vestre delene av kommunen lå berget delvis i dagen, og i Gruvelia lå alt til dette for det store eventyret.

Enkelte småkårsfolk kom godt ut av skjerpingen. Bergverksaktieselskapet Norge kjøpte opp de fleste skjerpene fra 1905 og utover. Selskapet drev prøvedrift i Gruvelia fram til 1915 og i underkant av 7.000 tonn råmalm ble fraktet ut i opplag. Av dette ble 600 tonn fraktet til Grua for foredling, men da de ikke fant noen effektiv og lønnsom foredlingsteknikk for å skille ut sinken, ble prøvedrifta - og dermed bergverkseventyret i Nannestadåsen - avsluttet i 1915. Resultatet ble at noen bygdefolk fikk noen sårt tiltrengte kroner på salg av skjerp, mens Bergverksaktielselskapet Norge ikke tjente en krone.

Kilde: Nannestad-almenningene
En gammel grunnmur

Foto: Odd Tore Saugerud , 02.09.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Engelstadvangen 465 Nedlagt plass, seter, koie Romeriksåsene - Nannestad
Bjertnessjøen 335 Vann, tjern Romeriksåsene - Nannestad

Engelstadvangen

Moh

465 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Bjertnessjøen

Moh

335 m

Type

Vann, tjern

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Gruvelia - Engelstadvangen 2 km 05.04.2024 Klassisk og fristil
Gruvelia - Vardåsen 3,8 km 27.03.2024 Klassisk og fristil
Sjonken - Gruvelia 2,6 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Storøyungen N - Gruvelia 1,9 km 27.03.2024 Klassisk og fristil

Gruvelia - Engelstadvangen

Lengde

2 km

Sist preparert

05.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Gruvelia - Vardåsen

Lengde

3,8 km

Sist preparert

27.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sjonken - Gruvelia

Lengde

2,6 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Storøyungen N - Gruvelia

Lengde

1,9 km

Sist preparert

27.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Samarbeidspartnere